Belgocontrol heeft plan B klaar voor stroomstoringen

Naar aanleiding van de stroomonderbreking in het CANAC 2-luchtverkeersleidingscentrum in Steenokkerzeel op 27 mei 2015 heeft Belgocontrol een "business continuity" plan opgesteld. Dat plan voorziet in alternatieven om bij soortgelijke storingen een minimale dienstverlening te blijven garanderen, zegt Belgocontrol.

"Momenteel zijn gesprekken lopende met de luchtverkeersleidingscentra van Frankrijk, Duitsland en Engeland om bijstand te verlenen aan Belgocontrol indien zich technische problemen voordoen. Met Nederland worden binnenkort gesprekken aangeknoopt. Belgocontrol heeft ook een voorstel voorgelegd aan de toezichthoudende overheid voor luchtverkeersleiding (BSA-ANS) voor het trainingsprogramma dat de verkeersleiders moeten volgen om deze contingencyprocedure te kunnen toepassen. Tegen eind september zou het plan in voege moeten treden", klinkt het.

Belgocontrol wijst er wel op dat het plan geen oplossing is bij afwezigheid van een "operationele" verkeerstoren, die noodzakelijk is voor het opstijgen en landen van de vliegtuigen, zoals dit zich deze week voordeed op de luchthaven van Charleroi. Hiervoor is de fysieke aanwezigheid van luchtverkeersleiders nodig op de toren van de regionale luchthaven in kwestie.