Fietsersbond wil dat Leuven tot 2018 geen gestalde fietsen ophaalt aan station

De Fietsersbond wil dat Leuven aan het station geen verkeerd gestalde fietsen meer opruimt tot de fietsenparking klaar is die de NMBS tegen 2018 onder het Martelarenplein wil bouwen. Deze parking zou het aantal fietsparkeerplaatsen in deze omgeving tot 10.000 verhogen. Pas dan zou volgens de Fietsersbond echt voldaan worden aan de vraag, aangezien de spoorwegmaatschappij op weekdagen in Leuven gemiddeld 11.000 fietsende pendelaars telt.

De Fietsersbond reageert verheugd op het bericht dat de NMBS in april en mei aan het station van Leuven bijkomende fietsstallingen plaatst, wat het totale aantal tegen midden 2016 op 6.794 brengt.

Omdat dat aantal momenteel nog onvoldoende is om aan de behoefte te voldoen, vraagt de bond dat de stad Leuven stopt met haar regelmatige opruimacties van fietsen die niet-reglementair gestald staan. Als de verbodsborden om de fiets in deze omgeving op straat te stallen binnenkort geplaatst zijn, wil Leuven bovendien ook nog een GAS-boete opleggen aan de eigenaar van de opgehaalde fiets.

Om orde te scheppen in de chaos van verkeerd gestalde fietsen op het Martelarenplein stelt de Fietsersbond voor op dit plein een tijdelijke stalling in te richten waar men zijn fiets reglementair kan plaatsen.

De organisatie pleit voorts voor de inschakeling van werknemers van het sociale-economiebedrijf Velo of stadswachten om omgevallen fietsen recht te zetten en hinderlijk of gevaarlijk geplaatste fietsen te verplaatsen. Zij zouden fietsers ook kunnen aanspreken en hen overtuigen om hun fiets te plaatsen in de stallingen voor zover er nog plaats is.