Gatz vereenvoudigt regels voor jeugdhuizen

De eenvoudigere criteria voor subsidies aan de jeugdhuizen treden op 1 juni in werking. De Vlaamse Jeugdraad en de Strategische Adviesraad hebben over de nieuwe regels een positief advies gegeven. Minister van Jeugd Sven Gatz liet eerder al weten de criteria voor subsidies die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt (2,5 miljoen euro in 2016) te willen vereenvoudigen.

Jeugdhuizen moeten voortaan minder dagen per week geopend zijn en moeten niet langer een minimale oppervlakte van 150 vierkante meter hebben. Voor de communicatie over hun activiteiten, openingsuren en doelstellingen is het niet meer nodig een website te hebben. Die communicatie kan via sociale media gebeuren.

Ook samenwerkingen tussen jeugdhuizen en andere organisaties worden makkelijker. Vroeger moesten die organisaties subsidies krijgen via het jeugddecreet. Die voorwaarde wordt afgeschaft.

Sven Gatz: "Deze beslissing is een belangrijke stap voor de vrijwilligers in het jeugdwerk. Door deze nieuwe regelgeving voldoen we aan de terechte vraag van de jeugdhuizen om regulitis weg te werken."