Meer longkankerpatiënten sterven in "zwakke" ziekenhuizen

De sterftegraad na de operatie van een longkanker ligt hoger in ziekenhuizen waar jaarlijks minder dan tien van dergelijke ingrepen worden uitgevoerd. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), waarin de behandeling van longkanker in België onder de loep werd genomen. Het Kenniscentrum raadt dan ook aan om die ingrepen te centraliseren in ziekenhuizen met de nodige expertise.

Longkanker is in België de voornaamste oorzaak van kankersterfte bij mannen en de op een na voornaamste bij vrouwen. Ieder jaar wordt de diagnose meer dan 8.000 keer vastgesteld. Slechts 10 tot 20 procent van de patiënten is na vijf jaar nog in leven. Uit een rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg blijkt nu dat de kans op overleven samenhangt met het ziekenhuis waarin de patiënt geopereerd wordt. Hoewel alle ziekenhuizen longkankers mogen opereren, behandelt niet ieder ziekenhuis jaarlijks evenveel patiënten. Longkankerpatiënten sterven vroeger als ze geopereerd worden in een ziekenhuis dat weinig ervaring heeft met de operatie, zo blijkt nu uit het rapport.

Ziekenhuizen met minder dan tien longkankeroperaties per jaar hebben een sterftegraad van 6,4 procent, terwijl die in ziekenhuizen met meer dan tien operaties 3 à 4 procent bedraagt. En dat is een probleem, zo zegt het Kenniscentrum, de helft van de Belgische ziekenhuizen (44/89) blijkt die drempel niet te halen. Slechts 9 ziekenhuizen voeren minstens 40 van zulke ingrepen per jaar uit. "Het Kenniscentrum heeft vroeger reeds voor andere soorten kanker op dit probleem gewezen. Daarom blijft het onveranderd pleiten voor een grotere centralisatie van kankerbehandelingen."

Toch nog vooruitgang mogelijk

Daarnaast ontwikkelde het Kenniscentrum op basis van gegevens uit 2010 en 2011 van het Kankerregister 23 kwaliteitsindicatoren voor de diagnose en behandeling van longkanker. "De zorgkwaliteit is in de Belgische ziekenhuizen over het algemeen goed, maar er is toch nog vooruitgang mogelijk", blijkt daaruit.

Het Kenniscentrum stelde onder meer vast dat in Belgische ziekenhuizen de diagnostische fase, hoewel ze correct wordt uitgevoerd, soms te veel tijd kost. Bij een op de drie patiënten zit er meer dan een maand tussen de diagnose van de ziekte en de start van de behandeling. Daarnaast vindt het Kenniscentrum het jammer dat niet alle ziekenhuizen even "gemotiveerd" zijn in hun rapportage aan het Kankerregister. "Een aantal van hen laat het na om essentiële informatie door te geven, zoals bijvoorbeeld die over het klinisch stadium van de tumor", luidt het. "Die data zijn nochtans onmisbaar voor de algemene opvolging van de zorgkwaliteit."

Wie wil weten hoe ervaren zijn ziekenhuis is in het opereren van longtumoren, kan terecht op de website van de CM.

Hoogste aantal operaties

  • UZ Leuven met 303 patiënten
  • AZ Sint-Jan Brugge - Oostende (Brugge) met 141 patiënten
  • UZ Gent met 118 patiënten
  • UZ Antwerpen met 112 patiënten
  • Ziekenhuis Oost - Limburg (Genk) met 96 patiënten