Slachtoffers terreur krijgen speciaal statuut

De Belgische slachtoffers van terreuraanslagen krijgen een speciaal statuut dat vergelijkbaar is met dat van oorlogsslachtoffers. Dat heeft de ministerraad beslist. De voordelen van het statuut treden in werking met terugwerkende kracht.

Afhankelijk van het geval kunnen de slachtoffers rekenen op een gegarandeerd pensioen, de levenslange terugbetaling van alle medische kosten en een slachtofferkaart die bepaalde voordelen biedt. In afwachting kunnen de slachtoffers en hun nabestaanden via het Slachtofferfonds aanspraak maken op financiële noodhulp

Het nieuwe statuut voor terreurslachtoffers maakt deel uit van een ruimer pakket maatregelen ter ondersteuning van de slachtoffers en hun nabestaanden. Zo zal met hen proactief contact gezocht worden om hen te begeleiden naar de gepaste ondersteuning. En er komt een uniek aanspreekpunt in de schoot van het Slachtofferfonds, bereikbaar op 0471 12 31 24 en via het e-mailadres terrorvictims@just.fgov.be.

Landgenoten die het slachtoffer worden van terreurdaden in een land buiten België waar geen regeling bestaat voor dit soort gebeurtenissen, kunnen eveneens hulp krijgen van het Slachtofferfonds. Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht. Hierdoor zouden bijvoorbeeld Belgische slachtoffers van de aanslag in Sousse in Tunesië ook een verzoek tot ondersteuning kunnen indienen.