Unizo wil geen lijst van zware beroepen

Unizo is geen voorstander van een lijst met zware beroepen om de pensioenen te regelen. "Een individuele aanpak is veel objectiever en eerlijker", zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt.

Vanaf 2019 kunnen werknemers die lang genoeg gewerkt hebben pas op 63 jaar met vervroegd pensioen in plaats van op 62 jaar. Dat geldt niet voor de mensen met een zwaar beroep, want zij kunnen vroeger stoppen met werken. Om te bepalen wie een zwaar beroep heeft en wie niet, vroeg de regering aan de sociale partners om een lijst samen te stellen.

Werkgeversorganisatie Unizo kant zich nu tegen de opstelling van deze lijst. "Op voorhand bepalen welke beroepen of activiteiten zwaar zijn, is volgens ons niet haalbaar", zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt. "Stel dat je het beroep van politieman als zwaar bestempelt. Dan vallen alle politiemannen onder het systeem. Maar niet elke politieman is op zijn 60e "versleten". Er zijn er zeker nog heel veel die wel nog perfect hun beroep kunnen oefenen. Omgekeerd is hetzelfde waar."

Individueel systeem

Iedereen moet een aanvraag kunnen indienen om als zwaar beroep bestempeld te worden, vindt Unizo. "Dat lijkt ons objectiever en eerlijker. Uiteraard moet je wel aan een aantal criteria voldoen", aldus Van Eetvelt. Zo moeten de kandidaten minstens 60 jaar oud zijn en lang genoeg gewerkt hebben. Ook moeten de werknemers medisch kunnen aantonen dat ze niet meer in staat zijn om hun beroep uit te oefenen, klinkt het.

"Dit systeem is eerlijker want bij een collectief systeem is er meer sprake van "politiek gelobby". De beroepsgroep met de sterke lobby, krijgt dan de erkenning", besluit Unizo.