Vlaamse regering heeft nog geen akkoord over de kinderbijslag

De Vlaamse regering heeft nog geen akkoord bereikt in het dossier van de kinderbijslag. De kwestie kwam wel op de kern, maar er blijken nog verdere berekeningen nodig om tot een akkoord te komen. Het basisbedrag zou om en bij de 140 of 150 euro bedragen. "Dit is een zeer complex dossier. We zijn ermee bezig. We willen tot een goede oplossing komen", zei minister-president Geert Bourgeois na afloop van de ministerraad.
Don Hammond / Design Pics Inc.

De Vlaamse regering blijft timmeren aan de hervorming van de kinderbijslag. Na voorbereidend werk in werkgroepen is het dossier stilaan rijp voor een beslissing op regeringsniveau.

Ter herinnering: in het regeerakkoord staan een gelijk basisbedrag voor elk kind en mogelijke sociale toeslagen ingeschreven. De bestaande rangorderegeling en leeftijdstoeslag - die maken dat het bedrag stijgt naargelang het aantal en de leeftijd van de kinderen - zouden verdwijnen.

De regeringspartijen zouden het wél al eens zijn over de structuur voor de uitbetaling van de bijslag. De kinderbijslagfondsen blijven daarbij verantwoordelijk voor de uitbetaling, maar zullen efficiënter moeten werken door bijvoorbeeld meer samen te werken of samen te smelten.

Het basisbedrag zou om en bij de 140 of 150 euro bedragen. De discussie zit hem vooral nog in "techniciteiten", zo is te horen. Zo gebeuren er nog verschillende simulaties, met name over de sociale toeslagen. Wie komt er in aanmerking voor zo'n toeslag? Hoe hoog moet die toeslag zijn? Om hoeveel gezinnen zal het gaan? enz... Die berekeningen worden nu verder gemaakt. Wellicht gaan de gesprekken volgende week verder.