Voorlopig geen sancties tegen langdurig zieken

De federale regering voert voorlopig geen financiële sancties in voor langdurig zieken die aangepast werk weigeren of voor werkgevers die daar niet aan meewerken. Dat schrijft De Tijd en het bericht wordt in regeringskringen bevestigd.

De strengere opvolging van langdurig zieken maakte deel uit van het akkoord rond de begrotingscontrole. Na de nachtelijke deal viel te horen dat via een systeem van vragenlijsten en gesprekken geoordeeld zou worden over een mogelijke reïntegratie. Wie weigert mee te werken, riskeert een deel van zijn uitkering te verliezen, klonk het.

Voorlopig verandert er echter niets. Het kernkabinet besliste na een discussie over de notificaties van het begrotingsakkoord om voorlopig geen sancties in te voeren. Eerst wordt een kans gegeven aan het akkoord dat de sociale partners hebben gesloten en geen sancties inhoudt.

In juli volgt een evaluatie in overleg met de sociale partners. Als dan blijkt dat de huidige regeling niet volstaat om het budgettaire doel te halen, volgt alsnog een systeem met sancties. Dit jaar zouden de hervormingsplannen voor langdurig zieken 122 miljoen euro moeten opbrengen.