Amper 1 op de 20 komt verplichtingen inburgeringscursus niet na

De meeste mensen die een inburgeringscursus moeten volgen, komen hun verplichtingen na. Dat blijkt uit cijfers van de bevoegde Vlaamse minister Liesbeth Homans (N-VA). Zo werden er de voorbije vijf jaar ongeveer 90.000 inburgeringscontracten afgesloten. "Slechts" een 4.000-tal mensen kregen een boete omdat ze te vaak lessen niet kwamen volgen. Het innen van die boetes, verloopt wel moeizaam.

Sinds 1 april 2004 kunnen nieuwkomers in Vlaanderen een inburgeringstraject volgen. Voor velen is het intussen ook een verplichting geworden. Wie tot de groep van verplichte inburgeraars behoort, moet zich binnen de drie maanden aanmelden en een inburgeringstraject volgen. Ook wie niet verplicht is, maar vrijwillig een inburgeringscontract ondertekent, gaat het engagement aan om regelmatig het vormingsprogramma te volgen.

Boetes

Wie deze verplichtingen niet nakomt, riskeert een administratieve geldboete. Die start bij 50 euro en loopt op tot 5.000 euro voor nieuwkomers die herhaaldelijk inbreuken plegen op de inburgeringsplicht.

"De voorbije 5 jaar werden er 4.054 boetes opgelegd. Zowat de helft voor verplichte inburgeraars, de andere helft voor niet-verplichte inburgeraars die toch een inburgeringscontract tekenden. In de meeste gevallen ging het om een boete van 75, 100 of 125 euro, maar ook boetes van 375 euro werden vaak opgelegd. In drie gevallen werd de maximumboete van 5.000 euro opgelegd," zegt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) die de cijfers bij Homans opvroeg.

"Laag cijfer dat verplichtingen niet nakomt"

In dezelfde periode van vijf jaar werden ongeveer 90.000 inburgeringscontracten afgesloten. "Dat wil zeggen dat in 4,5% van de gevallen de cursist zijn verplichtingen niet of onvoldoende nakomt en daarvoor een boete krijgt. Dat is ongeveer 1 op de 20 cursisten," aldus Van Volcem. "Een laag cijfer, wat betekent dat veruit de meeste cursisten hun verplichtingen goed nakomen zonder dat er effectief een boete moet worden opgelegd."

Uit de cijfers van de minister blijkt evenwel dat heel wat opgelegde boetes niet spontaan worden betaald. Van de 4.054 opgelegde boetes tussen 2011 en 2015 werden er 2.469 niet betaald. Dat is meer dan de helft. In die gevallen worden de boetedossiers doorgestuurd naar de Vlaamse Belastingdienst voor gedwongen invordering.

"Andere sancties overwegen"

Van Volcem hoopt wel dat er andere sancties dan boetes worden overwogen. "Het is cruciaal dat de nieuwkomers een inburgeringstraject volgen. Wie dat ondanks herhaaldelijke aanmaningen blijft weigeren, moet een duidelijk signaal krijgen dat dit onaanvaardbaar is."