Renovatie Antwerps gerechtgebouw afgerond in 2020

In 2020 zou het oude gerechtsgebouw aan de Britselei in Antwerpen weer in zijn oude glorie hersteld moeten zijn. Sinds een paar jaar is de buitengevel opgefrist, maar het gebouw staat al 10 jaar leeg. Alleen de assisenzaal wordt nu nog gebruikt.

De renovatiewerken zullen volgend jaar dan toch kunnen beginnen. We kregen een heel specifieke opdracht, vertelt architect Bart Biermans. "Ik denk dat de grootste uitdaging is om een open justitie te kunnen gaan huisvesten in een in essentie gesloten gebouw: bv. ervoor zorgen dat er meer daglicht en lucht in het gebouw kunnen komen, dat de historische koeren ruimtes voor de burger worden."

Na de renovatie zullen het hof van beroep, het arbeidshof, het parket-generaal, het auditoraat-generaal en de verschillende griffies weer naar de Britselei kunnen verhuizen.