"ACOD valt principes aan, maar daarover beslist de politiek"

Minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) wil niet meer sleutelen aan de principes van de besparingsmaatregelen bij de ambtenaren. Dat maakte hij de ACOD, die dinsdag tegen die maatregelen staakt", duidelijk in "De zevende dag". "Ik sta open voor overleg, maar het is de politiek die de richting bepaalt."

Dinsdag staakt de socialistische overheidsvakbond ACOD tegen de besparingsmaatregelen die genomen zijn bij de begrotingscontrole. De ACOD verwerpt de plannen om het personeelsbestand verder in te krimpen. "Een kwalitatieve dienstverlening aan de burger vraagt nu eenmaal om voldoende personeel", motiveert de vakbond de actie.

Daarnaast klaagt de bond ook de nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden aan die de ambtenaren "opgedrongen" worden. Volgens ACOD wordt het aantal brugdagen afgebouwd, zal personeel makkelijker aan een andere werkplaats toegewezen kunnen worden, en moeten de ambtenaren langer gaan werken voor minder pensioen.

"Beter vooruitkijken dan vasthouden aan wat niet meer te verdedigen valt"

"We willen inderdaad een meer geresponsabiliseerd ambtenarenapparaat en er zijn intussen ook meer dan 3.000 ambtenaren minder", geeft Vandeput toe, "maar we willen net ten strijde trekken tegen veel zaken die nu dubbel gebeuren. Dat is een betere dienstverlening".Waarmee hij het argument van de ACOD meteen countert.

Vandeput staat naar eigen zeggen open voor overleg met de bonden, maar benadrukt dat er over de principes zelf níét kan onderhandeld worden. "Het is de politiek die beslist welke richting we uitgaan met ons ambtenarenapparaat, maar de ACOD valt al meteen die principes zelf aan." De andere bonden (ACV en VSOA staken niet mee, red) hebben volgens de minister "groot gelijk" dat ze nog rond de tafel willen zitten, "want het is beter vooruit te kijken dan vast te houden aan wat niet meer te verdedigen valt".

"Pensioenstelsels ambtenaren vind je elders in maatschappij niet terug"

Dat de ambtenaren langer zullen moeten werken voor minder pensioen, wordt door Vandeput ontkend. "De essentie is niet dat het ambtenarenpensioen zal dalen, wél dat men langer zal moeten werken om datzelfde pensioen te krijgen, zoals iedereen", beklemtoont hij. "Maar niemand zal zijn rechten verliezen."

Maar tegelijk wijst hij er wel fijntjes op dat "pensioenstelsels zoals bij de ambtenaren elders in de maatschappij niet terug te vinden zijn". We moeten ingrijpen en aberraties wegwerken als we solidair willen zijn, probeert hij een gevoelige vakbondssnaar te raken. Maar bij de ACOD valt dit alvast in dovemansoren.