"Lef hebben is cruciaal. Anders ga je best kaarten"

"Ik heb fouten opgelost", zegt Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) in De Zondag. Daarmee verdedigt Turtelboom haar aanpak van de nieuwe energieheffing, ook wel de Turteltaks genoemd. De minister ligt al maanden onder vuur, zowel binnen als buiten haar partij. Het heeft haar duidelijk geraakt, maar ze bijt van zich af.

In oktober besliste de Vlaamse regering een forfaitaire energieheffing van 100 euro per gezin in te voeren. Met die heffing wil minister van Energie Annemie Turtelboom de historische schuldenberg van de groenestroomcertificaten wegwerken. Maar de heffing werd haar niet overal in dank af genomen. Toch blijft ze pal achter haar beslissing staan.

"Ik vind dat (de kritiek, red.) niet fair. Iedereen wist dat de oversubsidiëring voor een gigantische schuldenberg zorgde. Mijn partij, toen in de oppositie, heeft de vorige regering herhaaldelijk gewaarschuwd daarvoor. Wat kon ik doen? Om de hete brij heen lopen? Ik heb nooit op die manier aan politiek gedaan", legt de minister in het interview uit. "Lef hebben is voor mij cruciaal in de politiek. Anders ga je best kaarten."

Over de steun van haar coalitiepartners is ze ook niet echt te spreken. "Intern zijn ze altijd correct gebleven. Extern heb ik de kastanjes uit het vuur mogen halen."

Over (on)rechtvaardigheid

Met de Turteltaks betalen ook mensen mee die nooit voordeel hebben genoten van de toenmalige subisdies. "Dat is het meest onrechtvaardige in dit verhaal. Maar het kon niet anders. Als je enkel mensen zou aanspreken die zonnepanelen hebben, kan je een put van 9,2 miljard niet dempen. We hebben die oefening gemaakt", vertelt Turtelboom.

Ze stelt dat haar partij wel nadenkt over systemen die belastingen rechtvaardiger maken. "Die schenkingsrechten, dat was geen taks meer, dat was pure diefstal. Mensen schonken niets meer omdat ze te veel taks moesten betalen. We hebben dat fors verlaagd. En dankzij de federale taxshift houden de mensen die werken netto meer over. Dat is rechtvaardigheid."