Brussels Gewest verplicht identificatie en registratie van alle katten

De Brusselse regering verplicht de identificatie en registratie van alle katten in het gewest. Op termijn moet de registratie het aantal geëuthanaseerde katten in asielen doen verminderen, zegt staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V).

In 2014 al voerde Brussel de verplichte sterilisatie, identificatie en registratie in van katten die verkocht worden of veranderen van eigenaar. Nu wordt identificatie en registratie verplicht voor alle katten die geboren worden. Het is de bedoeling dat de eigenaars hun kat laten identificeren en registreren voor ze de leeftijd van twaalf weken hebben en in elk geval voor de kat verhandeld wordt. De katjes zullen een microchip ingeplant krijgen.

"Net zoals voor honden willen we ook voor katten een centraal registratiesysteem opbouwen", zegt Bianca Debaets. "De voordelen van zo'n systeem liggen voor de hand. Ik denk in de eerste plaats aan eigenaars die sneller zullen worden herenigd met hun verloren kat. Ook kunnen we op die manier de strijd aangaan met mensen die hun dier achterlaten. En op termijn houden we zo ook de populatie van wilde katten in Brussel onder controle."

Momenteel wordt in Brussel 36 procent van de opgevangen katten geëuthanaseerd. In 2015 ging het om 900 katten in de Brusselse asielen.

Debaets verduidelijkt nog dat de maatregel kadert in een federaal meerjarenplan dat sinds de zesde staatshervorming door het Brussels Gewest verder wordt uitgevoerd. Brussel, Vlaanderen en Wallonië gaan ook een samenwerkingsprotocol tekenen om een centrale gegevensbank op te zetten.