Zowat 210.000 mensen nemen deel aan Erfgoeddag

Zowat 210.000 mensen hebben deelgenomen aan de 16e editie van Erfgoeddag. Liefst 529 cultureel-erfgoedinstellingen, zoals musea, archieven, erfgoedbibliotheken, heem- en geschiedkundige kringen, in 263 gemeenten zetten hun deuren open. Deze editie van Erfgoeddag was een succes, zegt FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.

"Overal in Vlaanderen bloeit de belangstelling voor cultureel erfgoed", zegt Roel Daenen van FARO. "In totaal waren er 700 gratis activiteiten, waaronder tentoonstellingen, bezoeken achter de schermen en depots, rondleidingen, zoektochten, demonstraties, workshops en filmvoorstellingen." Er werden naar schatting zo'n 210.000 bezoekers geregistreerd.

Het thema dit jaar was "Rituelen". Diverse organisaties maakten een toegankelijke vertaalslag van cultureel erfgoed naar het begrip rituelen. "Dankzij die thema's kan het roerend en immaterieel cultureel erfgoed elke keer anders geïnterpreteerd en worden ingekleurd. Erfgoeddag geeft organisaties immers de kans om volop te experimenteren. Het publiek krijgt zo de mogelijkheid om een locatie, het verhaal achter objecten of tradities ieder jaar weer op een andere manier te beleven", aldus Daenen.

Tijdens deze Erfgoeddag kregen mensen met een kwetsbare achtergrond een actieve rol. "Iedereen heeft immers het recht om bij te dragen en deel te nemen aan cultuur", luidt het.

Erfgoeddag 2017 vindt plaats op zondag 23 april met als thema Zorg. In het verkiezingsjaar 2018 vindt het evenement plaats op zondag 22 april, met als thema Kies voor Erfgoed.