Eengemaakte "Onze Vader" wordt in november ingevoerd in Vlaanderen én Nederland

De eengemaakte Nederlandstalige vertaling van het "Onze Vader" wordt op 27 november, het begin van de advent, ingevoerd in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat gebeurt tegelijk in Nederland en in België. De katholieke scholen in ons land zullen in september al de nieuwe vertaling aanleren.

Het "Onze Vader" is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. Maar de Nederlandse en de Belgische woordkeuze liepen uiteen. Over de juiste versie van het gebed hebben kerkgeleerden meerdere decennia gediscussieerd. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen één gebed gemaakt.

Het gaat niet om een compleet nieuwe vertaling van het "Onze Vader". Er is vertrokken van de bestaande vertalingen met behoud van wat in beide versies gelijkluidend is. Nu eens is een wending uit Nederland overgenomen, dan weer een formulering die in Vlaanderen gebruikelijk was.

De wijzigingen zijn evenredig verdeeld. Zo zeggen we bij ons niet langer “Onze Vader die in de hemelen zijt”, maar “Onze Vader die in de hemel zijt”. Het vroegere “Geheiligd zij uw naam” is voortaan “Uw naam worde geheiligd”. En waar de Nederlandse versie zei “zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven”, wordt dat: “zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren”.

De tekst van het "Onze Vader" voor Vlaanderen én Nederland:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Meest gelezen