Tewerkstellingsgraad België kalft af

Overal in de Europese Unie is de tewerkstellingsgraad in 2015 toegenomen, met uitzondering van België en Finland. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Eurostat.

De tewerkstellingsgraad (percentage van de bevolking met een baan) van de 20- tot 64-jarigen in de Europese Unie steeg vorig jaar naar 70,1 procent. Dat is een verbetering tegenover de 69,2 procent in 2014, maar nog steeds (licht) onder de piek van 70,3 procent in 2008.

In bijna alle lidstaten, zo verheugt Eurostat zich, ging de tewerkstellingsgraad erop vooruit. Er zijn twee uitzonderingen: Finland, waar de tewerkstellingsgraad afnam van 73,1 procent naar 72,9 procent, en België. Waar de tewerkstellingsgraad in ons land in 2014 67,3 procent bedroeg, daalde dat licht naar 67,2 procent in 2015. België scoort met 67,2 procent ook het op zes na slechtste resultaat qua tewerkstellingsgraad in de EU. Enkel Bulgarije, Roemenië, Spanje, Kroatië, Italië en Griekenland scoren slechter. Koploper Zweden heeft een tewerkstellingsgraad van 80,5 procent, Nederland zit met 76,4 procent.

Mannenzaak

De daling van de tewerkstellingsgraad is vooral een mannenzaak: hun tewerkstelling daalde van 71,6 procent in 2014 naar 71,3 procent in 2015. Voor de vrouwen was er een lichte stijging van de tewerkstellingsgraad: van 62,9 procent in 2014 naar 63 procent in 2015. Vooral voor de mannelijke tewerkstellingsgraad zit België onder het Europees gemiddelde (75,9 procent). Door de daling raakt België ook verder verwijderd van het streefdoel om in 2020 een tewerkstellingsgraad van 73,2 procent te halen.

Nog uit de Eurostat-cijfers blijkt dat ook de tewerkstellingsgraad van 55- tot 64-jarigen in de EU de voorbije jaren geleidelijk is gegroeid, van 38,4 procent 2002 tot 53,3 procent in 2015. In Zweden heeft drie vierden van de 55-plussers een baan. Twaalf EU-lidstaten kennen een tewerkstellingsgraad in die leeftijdsgroep van boven de vijftig procent. Met een tewerkstellingsgraad van 44 procent voor de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar scoort ons land het op zes na slechtste resultaat van de EU. Het gaat wel om een verbetering tegenover 2014 (42,7 procent).

België scoort ten slotte wel beter dan het Europees gemiddelde voor de kloof tussen mannelijke en vrouwelijke tewerkstellingsgraad: 8,3 procentpunt, tegenover 11,6 procentpunt voor het EU-gemiddelde.

Meest gelezen