Tot 215 banen op de helling bij VRT

Maximaal 215 banen minder en 70 tot 80 procent via natuurlijke afvloeiingen. Dat is de conclusie van het herwerkte transformatieplan dat gisteren werd goedgekeurd door de raad van bestuur van de openbare omroep. "De personeelsvermindering is nodig om flexibeler te kunnen inspelen op veranderingen in de toekomst", klinkt het bij de directie.

In een eerste versie van het transformatieplan was er nog sprake van een afvloeiing van 286 personeelsleden. Het herwerkte plan spreekt nu dus van een vermindering van het personeelscontingent met 170 tot 215 de komende vier jaar. 265 banen zouden worden geschrapt, maar er komen ook 50 nieuwe mensen -gespecialiseerde profielen- in dienst, waardoor er in totaal maximaal 215 banen verdwijnen.

"Van de noodzakelijke personeelsvermindering zou 70 à 80 procent gevonden kunnen worden via een natuurlijke uitstroom", zegt CEO van de openbare omroep Paul Lembrechts. "Daarnaast wordt gezocht naar een herplaatsing in huis, bij de Vlaamse overheid of extern. Als dat niet volstaat om de bovengrens van de personeelskosten te halen, wordt een weloverwogen gerichte uitstroom bekeken."

Om de digitale werking van de openbare omroep te versterken, worden 50 nieuwe mensen aangeworven. De IT-diensten zullen wel uitbesteed worden aan een externe partner, maar de mediagebonden technologie blijft in eigen handen.

Nauwere samenwerking

De security en de catering worden de komende jaren nog door eigen personeelsleden verzorgd. De werking wordt wel marktconform gemaakt en bij vervangingen worden nieuwe personeelsleden aangeworven door een externe partner. "De VRT wil zich meer dan vroeger concentreren op haar kerntaken", klinkt het.

Wat het maken van programma's betreft, moet op termijn een groter deel worden uitbesteed aan de externe sector. "De VRT wil niettemin een sterk en flexibel intern productiehuis behouden waarbij de knowhow voor alle genres in huis aanwezig blijft." De sportredactie zal nauwer gaan samenwerken met andere mediabedrijven en zal in de toekomst ook flexibeler inspelen op de fluctuaties in sportrechten. Ook de cultuurredacties van Klara, VRT Nieuws, Radio 1 en Canvas gaan intenser samenwerken. Het aantal management- en ondersteunende functies wordt met 10 procent verminderd.

"De openbare omroep wil zijn organisatie wendbaarder maken om flexibeler te kunnen inspelen op veranderingen in de toekomst", meldt de VRT.  "Daarom moet ook de cultuur van het bedrijf evolueren. "Als we klaar willen zijn voor de toekomst, die steeds sneller aan veranderingen onderhevig is, dan moeten we de cultuuromslag maken", zegt CEO Paul Lembrechts.

Met de nieuwe Beheersovereenkomst moet de openbare omroep ook rekening houden met een verminderde overheidsdotatie (oplopend tot 30 miljoen euro in 2020), een plafond voor de personeelsuitgaven (43,25 procent van de inkomsten) en een opgelegd uitbestedingsquotum (18,25 procent tegen 2020)."

Vakbonden zetten in op behoud van alle jobs

Binnenkort start het sociaal overleg met de vakbonden. Die kunnen zich vinden in de de meeste ambities rond aanbod, bedrijfscultuur en organisatie.

Maar ze zijn het niet eens met het verminderen van het aantal personeelsleden. De vakbonden zetten in op het behoud van alle jobs. "Er zijn manieren om dat te doen, bijvoorbeeld door arbeidsherverdeling", zijn ze overtuigd.

Meest gelezen