Wallonië zegt neen tegen Europees-Canadees handelsverdrag

Het Waals Parlement heeft zich met een meerderheid van 44 tegen 22 stemmen verzet tegen het Europees-Canadees handelsverdrag CETA. Enkel de MR lijkt voorstander te zijn van het verdrag. Door het Waalse verzet dreigt de Belgische ratificatie van het verdrag in het gedrang kan komen.
Archieffoto

Wat is CETA?

CETA wordt vaak gezien als de voorloper en het kleine broertje van het Europees Amerikaanse handelsverdrag TTIP. Het staat voor een liberalisering van de handel in goederen en diensten, wat inhoudt dat er een einde zal komen aan het betalen van douanerechten bij de handel tussen de EU en Canada. Enkele landbouwproducten uitgezonderd.

De EU krijgt met het verdrag bovendien toegang tot de Canadese markt voor overheidsopdrachten. Doordat Canada en de Verenigde Staten hun markten al hebben opengesteld aan elkaar, geeft het handelsakkoord tussen de EU en Canada de Europese bedrijven de kans om te concurreren met Amerikaanse bedrijven op de Canadese markt.

Voorstanders zeggen dat het verdrag voor meer jobs en economische groei in de Europese Unie zal zorgen. Tegenstanders, onder meer vakbonden en verschillende ngo’s, betwisten de cijfers over groei en jobs die de Commissie naar voren schuift.

Wat zijn de gevolgen van het Waalse verzet?

Ten eerste heeft het Waalse verzet gevolgen voor de stemming op EU-niveau. Het Europees-Canadees handelsverdrag is formeel vastgesteld in september 2014, maar moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van ministers. Door de tegenstand van het Waals Parlement zal België zich moeten onthouden bij de ondertekening van het verdrag. Een Belgische onthouding staat de goedkeuring van het verdrag niet noodzakelijk in de weg. Wel zal België wellicht het enige land zijn dat zich onthoudt in de stemming.

Een tweede gevolg zit hem in de ratificatie van het verdrag. Na de ondertekening van het CETA-verdrag op EU-niveau, zal het nog eens door elke lidstaat apart moeten worden geratificeerd of goedgekeurd. Daar wringt het schoentje. Een blijvend verzet zou er met andere woorden voor kunnen zorgen dat het verdrag niet kan doorgaan. Het merkwaardige daaraan is dat zoiets nog nooit eerder gebeurd is.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), momenteel op handelsmissie in India, reageert verontrust. Volgens Bourgeois is het akkoord cruciaal voor onze economie en internationale positie. Hij vreest ook dat een Waalse weigering negatieve gevolgen zal hebben voor andere handelsakkoorden zoals TTIP, dat momenteel wordt onderhandeld met de Verenigde Staten, of het vrijhandelsakkoord met Japan.

Meest gelezen