Hanswijkprocessie Mechelen lokt veel volk

In Mechelen heeft de traditionele Hanswijkprocessie veel kijklustigen getrokken. Dankzij het mooie weer kwamen er volgens de organisatie meer bezoekers opdagen dan vorig jaar. Een exact cijfer werd niet gegeven, maar wellicht gaat het om verschillende duizenden.
Nicolas Maeterlinck
Een tafereel uit de processie van 2013.

De Hanswijkprocessie is een jaarlijks terugkerend evenement waarin Mariaviering centraal staat. Het is een traditie die teruggaat tot 1272. De processiedag begon met een eucharistieviering in de crypte van de Hanswijkbasiliek, die werd voorgegaan door aartsbisschop Jozef De Kesel.

De eigenlijke processie ging om 15 uur van start in de Keizerstraat. Een bonte stoet van zo'n 1.600 figuranten, twintig wagens, honderd paarden, tientallen muzikanten, koren en choreografische groepen trok door de Mechelse binnenstad.

De processie stamt uit 1272, toen Mechelen geteisterd werd door onlusten en de pest. De bewoners van de Hanswijk namen ten einde raad hun toevlucht tot Maria en droegen al biddend haar beeld naar de stad. Opgeschrikt door de grote menigte, sloten de burgers de stadspoorten.

Bij het zingen van "Toon dat gij onze moeder zijt" gingen de poorten open en kon de ommegang de stad binnentrekken. Toen de kwalen korte tijd later ophielden, beloofden de bewoners van de Hanswijk om het Mariabeeld elk jaar in processie door de stad te dragen.
De optocht eindigde rond 17 uur met een slotplechtigheid aan de Hanswijkbasiliek.

Meest gelezen