SP.A haalt op 1 mei inspiratie bij Panama Papers en "rechtse afbraak"

Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, hebben de SP.A-kopstukken toespraken gegeven in hun thuisbasissen. Onder meer de Panama Papers en de Turteltaks kwamen geregeld terug. Peter Vanvelthoven had het over "klassenjustitie van de rechtse regeringen". Volgens Bruno Tobback is er "meer dan ooit een tegengif nodig voor het huidige beleid".
Foto Kurt

Op het Vrijthof in Tongeren sprak Peter Vanvelthoven deze voormiddag de socialistische militanten uit Limburg toe. Hij zei dat zijn socialistische familie het onaanvaardbaar vindt dat "mensen niet naar de dokter kunnen gaan omdat ze er geen geld voor hebben, gepensioneerden niet meer toekomen met hun pensioen voor hun rusthuisfactuur, ouders hun kinderen met een lege brooddoos naar school moeten laten gaan, en werkende mensen hun elektriciteitsfactuur en hun waterfactuur niet meer kunnen betalen".

De schuld van de rechtse regeringen, aldus Vanvelthoven. Hij gaf nog een aantal voorbeelden van wat hem stoort. "Diegenen die hun zwart geld in het buitenland verborgen hebben, diegenen die ons dus jarenlang bedrogen hebben, wil de regering fiscale amnestie geven. Twee blikjes bier in de supermarkt stelen en je krijgt een gevangenisstraf, maar een paar miljoen belastingen ontduiken en je kunt je gevangenisstraf afkopen. Dat, vrienden, is klassenjustitie. Dat is de oneerlijke samenleving van deze rechtse regeringen."

Tobback: "Meer dan ooit een tegengif nodig"

"Er is meer dan ooit een tegengif nodig voor het huidige beleid, dat bij iedere begrotingsoefening verandering alleen maar kan vertalen in achteruitgang", zei Vlaams Parlementslid en oud-partijvoorzitter Bruno Tobback in zijn 1 mei-toespraak in Leuven. Verandering betekent volgens hem niets "als die verandering er niet voor zorgt dat het voor iederéén beter wordt".

Hij wees er ook op dat SP.A maanden geleden in het Vlaams Parlement duidelijk gemaakt heeft dat "de biomassacentrales beter van tafel zouden gaan en dat de Turteltaks niet nodig zou zijn". Nu de Turteltaks ingevoerd is en op de factuur van alle Vlaamse gezinnen staat, komt Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten tot hetzelfde inzicht, hekelde Tobback.  "Als zij daar echt wil voor gaan, dan heeft ze onze volle steun en zullen wij zeer constructief zijn. Maar waarom heeft ze die beslissing dan niet al maanden geleden genomen voordat ze die onfaire belasting door de strot van alle Vlamingen duwde?", vroeg hij zich af.

Tobback haalde tot slot uit naar de regering, "die aan u de factuur doorschuift voor de feesten die een significant deel van onze eigen banken blijkbaar voor de betere klanten organiseert in de straten van Panama".

Crombez verwijst naar gevechtsvliegtuigen

Partijvoorzitter John Crombez ijverde in zijn toespraak in Oostende voor meer investeringen in veiligheidsmensen. "In deze tijden moeten onze veiligheids- en politiemensen hun werk goed kunnen doen. Hun werk moet werkbaar zijn. Het is uw job als minister om tijdens een crisis daadkracht te tonen. Het is uw job als minister om nu serieus werk te maken van veiligheid", klonk het. Crombez eiste dat het geld waarmee de regering gevechtsvliegtuigen koopt, geïnvesteerd wordt in de veiligheidsmensen op het terrein.

"Het kan niet zijn dat teruggekeerde Syriëstrijders na 16 maanden nog altijd niet worden opgevolgd. Het kan niet zijn dat het Kanaalplan, dat de wijken in en rond Molenbeek moet versterken en leefbaar maken, een slappe vod is. Het kan niet zijn dat de maatregelen waar onze politie- en veiligheidsmensen nu al 16 maanden om vragen, er nog altijd niet zijn", aldus Crombez.

Van den Bossche: "Show us the jobs!"

De federale regering heeft de mensen gevraagd in te leveren, in ruil voor jobs. Maar die blijven achterwege, luidde de kritiek van het Gentse SP.A-kopstuk Freya Van den Bossche.

"'Show us the money', vroeg rechts enkele jaren geleden", herinnerde Van den Bossche aan een quote van N-VA-voorzitter Bart De Wever. "John (Crombez) haalde meer dan 500 miljoen euro op uit SwissLeaks, maar vandaag hebben wij een vraag voor hen: show us the jobs!" België zit bij de allertraagste groeiers van Europa, de prijzen zijn nergens zo hard gestegen als in ons land en de tewerkstelling is zelfs gedaald. "Mooie woorden betalen de rekeningen niet."

Van den Bossche, tot 2014 Vlaams minister, was ook kritisch voor de Vlaamse regering, die ze verwijt kinderbijslag af te nemen. "Niet onze zorg, zegt deze regering: "De mensen leven boven hun stand". Vanwaar komt al die hardheid? Dat gebrek aan mededogen?" Het zijn de socialisten die het opnemen voor zij die het minder goed hebben, besloot ze.

Van Brempt scherp voor "parttime-burgemeester"

De Antwerpse SP.A-fractieleider Kathleen Van Brempt had het in haar speech vooral over haar eigen stad. "Wij worden voor het eerst in 80 jaar bestuurd door mensen die hun stad niet graag zien. De liefde voor de stad is zelfs zo beperkt, dat de grootste stad van het land het moet stellen met een parttime-burgemeester", haalde ze uit naar Bart De Wever (N-VA).

"Deze bestuursploeg creëert verdeeldheid en ondergraaft de solidariteit", aldus Van Brempt. De stad is volgens de socialisten echter niet het probleem, maar de oplossing. "Daarvoor is visie nodig en dat begint met liefde voor de stad. Daarom starten wij onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen onder de slogan "Zot van A". Want de stad gaat over haar mensen, niet over haar projectontwikkelaars. De stad gaat over haar creatieve kmo's, niet over megalomane Saudi's die vervuilende megafabrieken willen bouwen."

Smet: "Brussel-bashing van federale regering"

De Brusselse minister Pascal Smet verweet in zijn 1 mei-toespraak in Molenbeek de federale regering dat ze aan "Brussel-bashing" doet. "Als de minister van Binnenlandse Zaken en de premier zeggen dat alles de schuld is van Brussel, dan moet je niet verbaasd zijn dat de wereld dat overneemt", vond de SP.A-minister, die ook verwees naar de "idiote beslissing om een tank op de Grote Markt te plaatsen".

Maar Smet wil de ogen niet sluiten voor de problemen in Brussel. De SP.A was volgen hem de eerste om de nagel op de kop te slaan en te pleiten voor bestuurlijke vereenvoudiging, het creëren van één politiezone, meer aandacht voor het onderwijs en voor samenwerken. "Het enige antwoord op uitsluiting is de mensen hoop geven", aldus Smet. "We moeten de arrogantie van de macht afzweren. Politici moeten nederig zijn, in dialoog gaan en luisteren."

Meest gelezen