"Er wordt niet getornd aan pensioenbedragen leerkrachten"

Het is niet de bedoeling het pensioen van de leraren te laten dalen, maar ze zullen er wel langer voor moeten werken. Dat heeft minister Daniel Bacquelaine (MR) gezegd na een overleg met de ministers van Onderwijs van de drie gemeenschappen. Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) is tevreden. "Het lerarenpensioen is goed en de minister heeft nog eens bevestigd dat aan de pensioenbedragen niet getornd wordt."

De federale regering besliste bij de laatste begrotingscontrole om ook in te grijpen op de ambtenarenpensioenen. Zo zullen de studiejaren van ambtenaren op termijn niet meer meetellen als gewerkte jaren voor het pensioen.

Ambtenaren zullen wel, net als werknemers, de kans krijgen om via een afkoopsom hun studiejaren te regulariseren, luidde het. Tegelijk zullen echter ook de zogenoemde preferentiële tantièmes worden afgebouwd. Door die voordelige pensioenbreuk wegen de gewerkte jaren van leerkrachten nu nog zwaarder door en kunnen ze vroeger met pensioen.

De onderwijsvakbonden reageerden als door een wesp gestoken op de plannen van de federale regering. De leerkrachten voelden zich dubbel geviseerd. Ze zouden niet alleen langer moeten werken voor hun  pensioen, maar ook nog eens minder pensioen ontvangen. Contractbreuk, klonk het.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits eiste dringend overleg met Bacquelaine. Crevits overlegt namelijk al geruime tijd met de onderwijssector over het opnieuw aantrekkelijk maken van het beroep van leerkracht. De timing van Bacquelaine werd dan ook als zeer ongelukkig ervaren. Bovendien, zo stelde Crevits, had Bacquelaine haar enkele maanden daarvoor nog verzekerd dat de diplomabonificatie niet zou worden afgeschaft.

"Besparen op tantièmes, investeren in nieuw pensioensysteem"

Na het overleg vandaag lijken de plooien alvast platgestreken. Bacquelaine verzekert na afloop dat de pensioenen niet omlaag moeten. Wel zullen de tantièmes in de toekomst geleidelijk worden afgeschaft.

"Het systeem moet worden gemoderniseerd", aldus Bacquelaine. "Het werken met tantièmes is niet meer van deze tijd. Het geld dat we daarmee uitsparen, zal worden geïnvesteerd in een nieuw pensioensysteem voor het onderwijs. Ook zullen de leerkrachten, net als iedereen, wat langer moeten werken om hetzelfde bedrag te krijgen."

Crevits reageert tevreden. "Ik heb begrepen dat de minister het sociaal overleg alle kansen zal geven en de sociale partners zelf voorstellen zal laten formuleren. Ik heb hem ook gevraagd het aanpassen van de tantièmes te koppelen aan de mogelijke introductie van leerkracht op de lijst van zware beroepen en daarop heeft hij positief gereageerd. Het belangrijkste voor mij is dat het beroep leefbaar blijft", aldus de Vlaamse minister van Onderwijs.

Meest gelezen