"Overleg over besparingen in de gevangenissen zit muurvast"

Het overleg op het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) over de besparingen en het personeelstekort in het gevangeniswezen heeft niets opgeleverd. De vakbonden hadden vanmiddag een gesprek met de minister en de administratie van het gevangeniswezen. Maar de situatie zit muurvast, zeggen ze.
Kurt Desplenter

"De regering blijft bij de opgelegde besparingen", zegt Michel Jacobs. "We zijn het spuugzat." De flexipremie kan voor ons op voorwaarde dat we niet te veel moeten inleveren inzake loon, maar als het er alleen om gaat de de besparingen en het schrappen van jobs erdoor te krijgen, dan zijn we daar in het zuiden van het land niet van gediend."

Ook de christelijke bond CSC vindt de voorstellen van de minister onvoldoende. "Er is een probleem van veiligheid. In plaats van mensen te vervangen moeten er nieuwe aanwervingen komen", zegt Laurence Clamar. Blijkbaar zijn de cipiers in het noorden van het land meer gewonnen voor de flexibiliteit dan die in het zuiden, klinkt het. "Je krijgt de indruk dat de gevangenissen in het zuiden des lands op straat komen om de eisen van de gevangenissen in het noorden af te dwingen", zegt Clamar.

Morgen moeten de algemene vergaderingen van het gevangenispersoneel in de Brusselse en Waalse instellingen zich uitspreken over het protocolakkoord en dus ook beslissen over het al dan niet voortzetten van de stakingen in de gevangenissen die vorige maandag zijn gestart en die in Vlaanderen dinsdag werden stopgezet, terwijl ze in Franstalig België voortduren.