"Politieopdracht in het gedrang met huidige capaciteit"

Met de capaciteit die er nu is,kunnen de opdrachten van de politie in het gedrang komen. Dat zegt Willy Bruggeman, de voorzitter van de Federale Politieraad, in "De ochtend" op Radio 1. Dezelfde verzuchting staat ook in het Nationale Veiligheidsplan dat binnenkort wordt voorgesteld.

In het Nationale Veiligheidsplan geeft de politie zelf aan welke opdrachten ze kan vervullen. Het plan vormt dé basis voor het werk van de politie in ons land. "Het wordt voorgelegd aan de ministers nadat het is voorbereid door een expertengroep waarvan ook ik deel uitmaak", zegt Bruggeman.

Volgens De Standaard schuift het Veiligheidsplan voor de komende vijf jaar tien prioriteiten naar voor:

  • radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme
  • mensensmokkel en -handel
  • geïntegreerd drugsbeleid
  • sociale en fiscale fraude
  • cybercrime en -security
  • geweldsdelicten
  • eigendomscriminaliteit en illegale goederentrafiek
  • leefmilieu
  • verkeersveiligheid
  • overlast

"Daarin staat ook dat het in deze tijden van terrorisme, grensbewaking en stakingen moeilijk zal worden om al deze opdrachten volwaardig in te vullen met de middelen die er zijn, vooral bij de federale politie", zegt Willy Bruggeman. "Dat probleem is en was acuut, en dat is vanuit de federale politie ook al gemeld aan de ministers."

Bruggeman wijst er ook op dat het huidige dreigingsniveau 3 een zware hypotheek legt op de werking van de politiediensten.

Vorige week bleek ook al dat het water aan de lippen staat bij de politie. De korpschef van Ronse gaf toen aan niet langer te kunnen bijspringen omdat de federale politie kampt met een structureel personeelstekort. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) erkende toen dat er een probleem is en wees dat er extra agenten worden aangeworven.