Kust, Noorderkempen en Oost-Limburg vergrijzen het sterkst

De vergrijzing en verzilvering, de aangroei van 80-plussers in de Vlaamse steden en gemeenten, zal de komende vijftien jaar het sterkst zijn aan de kust, in de Noorderkempen en het oostelijke deel van Limburg. Dat meldt de Studiedienst van de Vlaamse regering (SVR).

Volgens de projecties van de SVR voor de periode 2015-2030 zal de vergrijzing en verzilvering in Vlaanderen tot minstens 2030 aanhouden. Het aantal 80-plussers steeg de voorbije jaren sterk en het aantal 65- tot 79-jarigen zal de komende jaren flink stijgen, aldus de studiedienst.

"Het huidige aandeel 65- 79-jarigen van 138 per 1.000 inwoners zal dan oplopen tot 179 per 1.000 inwoners in 2030. Het aandeel 80-plussers stijgt in dezelfde periode van 58 tot 76 per 1.000 inwoners", stelt de studiedienst.

Aan de kust, het oostelijke deel van Limburg en de Noorderkempen is de stijging van het aantal 65-79-jarigen en 80-plussers het sterkst. "In Antwerpen, Gent, Leuven, de zuidelijke rand van Brussel en in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen is de verwachte stijging het zwakst. Daar zullen de aandelen ouderen en oudste ouderen in 2030 dan ook het laagst zijn. Aan de kust zullen ze het hoogst zijn."

Meest gelezen