Milieuorganisaties juichen beslissing centrale toe

Verschillende milieuorganisaties juichen de beslissing van de Vlaamse regering toe om geen steun te verlenen aan de biomassacentrale van BEE in Gent. Ze noemen het een belangrijke stap naar een toekomstgericht energiebeleid en vragen dat de regering ook de biomassacentrale van Langerlo een halt toeroept.
De kolencentrale van Langerlo wordt omgebouwd voor biomassa.

De milieuorganisaties, Bond Beter Leefmilieu (BBL), haar Waalse tegenhanger Inter-Environnement Wallonie (IEW), Greenpeace, WWF en Natuurpunt, steunen het voornemen van toekomstig minister Bart Tommelein (Open VLD) om een energieplan op te maken, en ze vragen om voluit in te zetten op energiebesparing en een versnelling van de ontwikkeling van wind- en zonne-energie. Ze hebben alvast een becijferd plan klaarliggen als alternatief voor dure biomassa.

Met de beslissing om geen steun toe te kennen aan de dure en vervuilende biomassacentrale van Gent, ligt de weg vrij voor een echt duurzaam energiebeleid, zeggen de organisaties. "De nieuwe minister van Energie kan tonen dat het menens is door ook de overbodige en vervuilende biomassacentrale van Langerlo te stoppen", zegt Joeri Thijs van Greenpeace.

"De Vlaamse regering moet nu de handschoen opnemen en er alles aan doen om investeringen in energiebesparing, windmolens en zonnepanelen aan te zwengelen. Zo kunnen we de energie- en klimaatdoelstellingen op een goedkopere en duurzame manier halen. Bovendien creëert deze aanpak ruimte om de 'Turteltaks' voor gezinnen en kmo's te verlagen", zegt Olivier Beys van het WWF.

Toekomstgericht energieplan

De milieuorganisaties willen deze uitdaging mee aangaan en hun schouders zetten onder een toekomstgericht en duurzaam energieplan dat minder CO2-uitstoot veroorzaakt en meer lokale jobs garandeert.

Eind vorig jaar publiceerden de organisaties een gedetailleerd plan als alternatief voor dure grootschalige biomassacentrales. Zo kan de BEE centrale volgens hen vervangen worden door voor 1.000 megawatt  zonnepanelen en honderd windmolens, terwijl er 400 miljoen euro bespaard wordt.

Meest gelezen