NMBS verkoopt watertoren Tour & Taxis

De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS heeft beslist om de watertoren op de site van Tour & Taxis in Brussel te verkopen. De toren is het laatste stuk onroerend goed dat nog in het bezit is van de NMBS op de site en hij wordt verkocht omdat hij geen spoorwegfunctie meer heeft.

De watertoren werd gebouwd tussen 1902 en 1910 en is het laatste wat overblijft van een indrukwekkend spoorwegpatrimonium dat zich ooit uitstrekte op de site van Tour & Taxis.

In het begin van de twintigste eeuw huisvestte het gebouw een elektrische centrale die de ganse site van elektriciteit voorzag. De watertoren zorgde voor water voor de stoomturbines van de elektriciteitscentrale en voorzag ook de stoomlocomotieven die op de site werden gebruikt, van water. Hij deed dienst tot 1957, maar sindsdien heeft de watertoren geen functie meer.

"Omdat NMBS een goed beheer van middelen vooropstelt, kiest ze er steeds vaker voor om haar patrimonium over te dragen of te verkopen. Bovendien hebben gebouwen zoals de watertoren op de site Tour & Taxis nog steeds een belangrijke architecturale waarde, ook al hebben ze hun oorspronkelijke functie verloren. Het gebouw is trouwens nog in zeer goede staat", aldus de spoorwegmaatschappij in een persbericht.