Stad Gent "niet willens nillens" voorstander van biomassacentrale

De Gentse burgemeester Daniel Termont (SP.A) en havenschepen Mathias De Clercq (Open VLD) willen zich in de huidige ophef rond de geplande biomassacentrale niet meer onomwonden uitspreken vóór de komst van de centrale naar hun stad. Beiden wijzen erop dat de eindbeslissing bij de Vlaamse regering ligt.

"Het standpunt van de haven en de stad is duidelijk", aldus Mathias De Clercq eerder vandaag. "Wij staan open voor investeringen. Het gaat voor een stuk om tewerkstelling, maar ook om tonnages. Maar wij hebben ook gezegd dat het om een duurzame investering moet gaan."

"Wat betreft de toekenning van de groenestroomcertificaten, dat is geen zaak van de stad of van de haven. Het is een bevoegdheid van de Vlaamse regering en als die beslist om dat bijvoorbeeld niet toe te kennen aan Gent en de centrale, dan is dat zo, dan leggen wij ons daar bij neer, maar dat is geen zaak van de stad noch van de haven."

Het Gentse stadsbestuur gaf twee jaar geleden zijn fiat aan de bouw van een biomassacentrale in de Gentse haven. Maar nu in het debat over de biomassacentrale tegenstanders de duurzaamheid van de centrale in vraag stellen, en er bovendien sprake zou zijn van banden met de maffia ligt de zaak een stuk gevoeliger.

Het Gentse stadsbestuur wil de komst van de biomassacentrale niet meer koste wat het kost doordrukken. "Onze teneur is dat, als de centrale niet duurzaam is of banden heeft met de maffia, wij de komst ervan onaanvaardbaar vinden", aldus De Clercq vanmiddag.

De Gentse liberaal volgt daarmee de lijn van zijn burgemeester die zich vanmiddag in het journaal niet meer over de zaak wou uitspreken. "Wij hebben een aanbod gekregen van een grote groep die bereid is om 450 miljoen euro te investeren op voorwaarde dat ze toelagen krijgen. Wij hebben dat onderzocht: dat kan in onze haven, wij hebben de beschikbare gronden in de kolenhaven."

"Maar ik spreek mij niet uit voor of tegen. Ik zeg dat dit een dossier is, waarover wij in het havenbedrijf unaniem gezegd hebben, dit is een mooie investering voor onze haven. De eindbeslissing ligt bij de Vlaamse regering, ik zal mij daar niet over uitspreken", aldus nog Termont.

Discussie over subsidies

Na het ontslag van Open VLD-minister Annemie Turtelboom ontstond discussie over de vraag of de Vlaamse regering wel subsidies moet geven aan de biomassacentrale. Open VLD -voorzitter Gwendolyn Rutten kantte zich afgelopen weekend met klem tegen de komst van zo'n centrale. Volgens Rutten is er niets duurzaams aan om hout van de andere kant van de wereld naar ons land te transporteren en het dan hier te verwerken. Nog volgens haar kan indien de investering er niet komt, de Vlaamse energieheffing op termijn dalen.

Zoals aangehaald is het de Vlaamse regering die zal beslissen of ze zal investeren in de biomassacentrale. Zonder subsidies lijkt de biomassacentrale niet leefbaar.