Tommelein: "Ik ben een groene liberaal"

Toekomstig Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) heeft in "Terzake" gezegd dat hij een groot "believer" is in hernieuwbare energie. Hij zei ook dat de overheid het voorbeeld moet geven op dat vlak, en dat het dossier van de biomassacentrale in Gent geen goed dossier was.

Tommelein zegt dat hij een energieplan wil opstellen, en dat hij op dit vlak zeer gedreven is en zeer gemotiveerd. Hij noemt zich een "ongelooflijke believer" in groene, hernieuwbare energie en zegt van zichzelf: "Ik ben een groene liberaal".

Hij vindt dan ook dat de regering van hernieuwbare energie een absolute prioriteit moet maken, en hij zal er alles aan doen wat in zijn mogelijkheden ligt, om de energiedoelstelling te halen in Vlaanderen die we moeten halen.

Meer concreet betekent dat volgens Tommelein inzetten op zon, wind, warmte en water, en ook een boodschap geven naar de bevolking, de ondernemingen en de overheid. Die moeten volgens hem allemaal het voorbeeld geven en investeren in hernieuwbare energie, ook zonder zware subsidiëring. En het kan niet volgens Tommelein dat men tegen kernenergie is en voor windmolens, maar vervolgens niet zou willen dat er een windmolen komt in de eigen buurt of achtertuin. 

Tommelein zei dat hij iemand is die echt graag in een team werkt, en dat wat er vandaag gebeurd is, voor hem geen incident is maar een vaststelling dat "we met een nog grotere motivatie en met nog meer gedrevenheid de problemen in dit land moeten aanpakken, en naar de toekomst moeten kijken". Hij rekent erop en hoopt dat hij daarbij op de medewerking van zijn collega's in de Vlaamse regering kan rekenen, zo besloot hij.

Eerder had Bart Tommelein nog gezegd dat het concrete dossier over de geplande biomassacentrale in de Gentse haven geen goed dossier was. 

Formeel was het niet in orde, er waren heel wat bedenkingen over de herkomst van de grondstoffen, en ook over het feit dat misschien wel de doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie zouden gehaald worden, maar dat de klimaatdoelstellingen niet gehaald zouden worden. Al die elementen maakten dat het niet toekennen van subsidies dan ook de enige logische beslissing was.