Tommelein tevreden over beslissing die zonder hem werd genomen

Nog voor hij zich echt minister mocht noemen, nam de nieuwe Vlaamse minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) vanavond al stelling in tegen de geplande biomassacentrale in de Gentse haven. De Vlaamse socialisten reageerden positief op de uitspraken van Tommelein. Al bleek even later dat de Vlaamse regering de beslissing eigenlijk al genomen had. Zonder Tommelein, want die heeft de eed nog niet afgelegd.

De biomassacentrales, en meer bepaald de geplande centrale in de haven van Gent, houdt de Vlaamse liberalen en bij uitbreiding de Vlaamse politiek danig bezig. De centrale was vorige week een van de redenen voor Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom om haar ontslag in te dienen. Afgelopen weekend liet Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten duidelijk verstaan dat ze geen subsidies wil voor de biomassacentrales. En vandaag verslikte ook het Gentse stadsbestuur zich in de zaak.

"Logisch dat centrale er niet komt"

Kersvers minister van Energie Tommelein wou vanmiddag in eerste instantie nog geen grote verklaringen afleggen - hij legt pas woensdag de eed af- maar liet wel verstaan dat hij geen cavalier seul zal spelen in de beslissing rond de biomassacentrale in Gent. "Ik denk dat er collegiale beslissingen genomen moeten worden en dat overleg sowieso belangrijk is. Als je niet samenwerkt en je denkt van alles alleen te kunnen doen, dan geraak je er niet."

Enkele uren later voelde Tommelein zich blijkbaar toch al zeker genoeg van zijn stuk om een veto uit te spreken tegen de komst van de biomassacentrale. "Ik heb vastgesteld dat alle elementen toch wel overduidelijk zijn. Ik heb de verschillende standpunten en feiten gehoord, net als het advies van het Vlaams Energieagentschap dat negatief is. Mij lijkt het logisch dat we met de Vlaamse regering geen ondersteuning moeten geven aan dit project. Dit zal ook hetgeen zijn wat ik aan mijn collega’s in de Vlaamse regering zal voorstellen."

"Niet zeuren over juiste beslissing"

Stoere taal, maar uiteindelijk bleek dat Tommelein niets meer hoefde voor te stellen. De Vlaamse regering maakte handig gebruik van het vacuüm dat ontstaan is doordat Tommelein de eed nog niet heeft afgelegd en ging vanmiddag al tot de beslissing over. Zonder hem. In "Het Journaal" gaf de toekomstige minister van Energie uitleg bij de gang van zaken.

"Alle elementen waren duidelijk. Ik heb dit weekend het dossier en het advies gekregen en het overgemaakt aan de minister-president. Ik wist dat hij het aan de coalitiepartners zou overmaken." Tommelein voelt zich naar eigen zeggen dus niet gepasseerd. "Dat zijn nu eenmaal de procedures. Het belangrijkste voor mij is dat de beslissing genomen is die ik ook had willen nemen."

"Ik ben een collegiale speler, ik ben een teamspeler. Als zij (de regering, red.) de beslissing nemen die ik ook had willen nemen dan kan ik daarover zeuren maar ik vind dat de beslissing juist is.” Nog volgens Tommelein tonen de gebeurtenissen zeker niet aan dat zijn partij overbodig is in deze regering. Hij wil zich nu bezig houden met zijn andere opdracht, duidelijk maken wat de energieplannen zijn en oplossing aandragen voor de klimaatdoelstellingen.

"Duidelijk globaal plan"

Tommelein droeg eerder vandaag officieel zijn kabinet over aan zijn opvolger, federaal staatssecretaris Philippe De Backer (foto onderaan).  Desgevraagd lichtte hij al een tipje van de sluier van zijn toekomstig energiebeleid. Volgens Tommelein zijn er mogelijke alternatieven voor de biomassacentrales. "Als men dat vraagt, dan zal ik met voorstellen naar de regering stappen", aldus nog de Oostendenaar.

Hij wil evenwel geen amalgaam met allemaal verschillende onderdelen, zoals de heffing, de biomassa, de wind- en zonne-energie, enzovoort. "Eerst eens kijken hoe we dit dossier en de verschillende dossiers zullen afhandelen. Maar op een bepaald moment zullen we wel een globaal plan moeten hebben en daarover zal duidelijk gecommuniceerd worden."

Bijsturingen aan Turteltaks?

Tommelein wil ook nieuwe voorstellen doen om de klimaatdoelstellingen te halen en is bereid de Vlaamse energieheffing te evalueren. "Als je een bepaalde beslissing neemt, dan moet je altijd kijken wat de neveneffecten zijn. Ik hoor hier en daar dat er neveneffecten zijn", aldus Tommelein, die bijsturingen aan de "Turteltaks" niet uitsluit.

Nog volgens Tommelein heeft hij hierover al informele contacten gehad met minister-president Bourgeois en viceminister-president Hilde Crevits (CD&V). Dat ging nog niet echt over concrete dossier, "maar het lijkt me normaal dat we elkaar straks recht in de ogen gaan kijken". Hij lanceerde nog een oproep om niet langer de zwarte piet door te schuiven, maar veeleer te kijken hoe dingen kunnen worden opgelost.

SP.A reageert positief

Vlaams SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke (kleine foto) reageerde vanmiddag alvast positief op de eerdere uitspraken van Tommelein. Hij ziet er een opening om de financiering van het milieubeleid - lees: de Turteltaks - te herbekijken en hoopt op bereidheid van minister Tommelein en de hele Vlaamse regering om "over de grenzen van meerderheid en oppositie heen aan een globale visie te werken".

"Dat bepaalde gezinnen tot 770 euro per jaar moeten bijbetalen door de Turteltaks, lijkt ons een onaanvaardbaar neveneffect", zegt Vandenbroucke. De Vlaamse socialisten laakten eerder al dat 20.000 gezinnen door de Turteltaks 770 euro per jaar zouden moeten bijbetalen. Die cijfers werden toen tegengesproken door het kabinet van voormalig Energieminister Annemie Turtelboom.

Vandenbroucke ziet in Tommeleins uitspraken ook een pleidooi om een globale visie uit te werken rond het energiebeleid. Daarbij wil de SP.A'er dat mee wordt bekeken hoe de energievoorziening kan worden verduurzaamd en betaalbaar kan worden gehouden. Zo'n globale visie zou volgens Vandenbroucke naadloos aansluiten bij het werk van de Vlaamse Klimaatcommissie in het Vlaams parlement. "Het zou mooi zijn mochten we in die commissie tot een globale visie komen en die betonneren", zegt hij.

Die visie moet voor Vandenbroucke verder gaan dan de huidige legislatuur en liefst enkele decennia meegaan. Ze moet ook verder gaan dan alleen de discussie over bijvoorbeeld biomassa. Hij verwijst daarvoor naar onderzoek naar geothermie en groene warmte. Nieuwe technologieën en evoluties moeten voor SP.A ook worden meegenomen.

Jasper Jacobs