Zijn we alleen in het universum en zullen we ooit contact hebben?

Wetenschappers hebben een nieuwe formule ontwikkeld die de kans op intelligent leven ergens anders in het universum berekent en wat de voorwaarden zijn vooraleer we met één andere beschaving contact kunnen hebben.

Een studie die is verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Astrobiology heeft berekend aan welke voorwaarden onze Melkweg moet voldoen vooraleer we contact kunnen hebben met minstens één andere beschaving. De wetenschappers hebben feitelijk een afleiding gemaakt van de zogenoemde vergelijking van Drake waarmee wordt bekeken hoeveel technologische beschavingen er op dit moment in de Melkweg bestaan.

Vergelijking van Drake

gemiddeld aantal sterren dat per jaar in ons melkwegstelsel wordt gevormd

X

fractie van die sterren met planeten

X

gemiddelde aantal planeten waarop leven mogelijk is

X

fractie van die planeten, waar zich leven ontwikkelt

X

fractie van die planeten, waar zich intelligent leven ontwikkelt

X

fractie van die planeten, waar zich een technologie ontwikkelt

X

gemiddelde levensduur van communicerende beschavingen in jaren.

=

Het geschatte aantal intelligente beschavingen in onze Melkweg

Nieuwe formule

De wetenschappers hebben deze vergelijking gebruikt als startpunt en ingrijpend veranderd. Het grote probleem met de 7 parameters die gebruikt worden bij de vergelijking van Drake is dat de meeste erg onzeker zijn, waardoor de foutenmarge erg groot is. De nieuwe formule heeft de formule vereenvoudigd tot slechts twee parameters:

het aantal bewoonbare planeten (naar schatting 4.000.000.000.000.000.000.000 planeten)

X

de kans op het ontstaan van technologisch geavanceerde soorten op een van die planeten

=

Het aantal technologisch voldoende geavanceerde levensvormen die ontstaan zijn sinds het begin van het waarneembare heelal. (minstens 1)

De onderlimiet voor de biotechnische waarschijnlijkheid dat een bewoonbare planeet een technologisch geavanceerde vorm van leven heeft voortgebracht in het waarneembare universum is 1 kans op 10.000.000.000.000.000.000.000 (1 kans op 10 miljard biljoen). In onze Melkweg is die kans 1 op 100 miljard. Die kans lijkt vrij klein, maar we weten dat in onze Melkweg (en uiteraard ook in het waarneembare universum) sinds het ontstaan van het heelal er minstens één planeet is waarop technologisch geavanceerd leven is ontstaan, namelijk de Aarde.

De wetenschappers hebben hun bevindingen gekoppeld aan de vergelijking van Drake en ermee getracht te benaderen hoeveel andere technologische beschavingen zich ooit in onze Melkweg moeten hebben ontwikkeld, zodat we met minstens één beschaving contact kunnen hebben. Het antwoord is 2 miljoen. Met andere woorden: vooraleer we de kans hebben om met één andere beschaving contact hebben, moeten er sinds het begin van de Melkweg minstens 2 miljoen geavanceerde beschavingen hebben bestaan.

Zijn we alleen in de kosmos? Wellicht niet, maar contact met een andere beschaving lijkt niet vanzelfsprekend. Het ziet er dus niet naar uit dat we binnenkort bezoek mogen verwachten van groene mannetjes.