"Denk bij biomassa vooral aan warmte"

Als je over biomassa spreekt, denk in de eerste plaats aan warmte of aan warmtekoppeling en liefst ook decentraal. Dat merkt Jef Mestdagh op van het Harelbeekse bedrijf Vyncke, een ontwerper en bouwer van kleinschalige gedecentraliseerde biomassacentrales wereldwijd.
Niko Caignie

Het bedrijf Vyncke is niet te spreken over de manier waarop sommigen de afgelopen dagen over biomassa spraken. "Biomassa werd zwaar gestigmatiseerd in functie van één project in Gent", zegt Jef Mestdagh, leidinggevende marketing en verkoop. "Er zijn nogal wat ongenuanceerde uitspraken gedaan, als zou biomassa 'een vorm van bedrog voor het mileu' zijn bijvoorbeeld."

Het bedrijf fronste ook de wenkbrauwen omdat in de debatten biomassa steeds gekoppeld werd aan het opwekken van elektriciteit, terwijl biomassa warmteprojecten veel meer rendabel zijn. "Het thermisch rendement van deze projecten gaat tegenwoordig naar 90-95 procent en als je dit vergelijkt met een biomassacentrale die met een rendement van slechts 30 procent louter elektriciteit opwekt, kom je tot de vaststelling dat je met warmteproductie op gelijke CO2 neutrale wijze 3 keer minder biomassa zal verbruiken."

Jef Mestdagh merkt op dat alle buurlanden (Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Verenigd Koningkrijk en Nederland) reeds lang overgeschakeld zijn naar het aanmoedigen van biomassaprojecten voor opwekking van warmte of voor een gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit (biomassa cogeneratie). "Subsidies om met biomassa enkel nog elektriciteit op te wekken bestaan er niet meer."

Ook kleinschalige decentrale energieopwekking zal in de toekomst in Europa blijven toenemen. Vyncke denkt dan vooral aan biomassa in de buurt (gerecycleerde houtresten, afval uit bosbeheer, biomassa afvalstromen uit productieprocessen, enz.). "Je hoeft de biomassa niet van overal te laten aanleveren; het wegennet en het milieu wordt dan niet onnodig belast."

Mestdagh heeft ook een suggestie voor beleidsmakers in ons land, door te verwijzen naar de SDE-regeling in Nederland. Onze noorderburen maken via hun "Stimulering Duurzame Energieproductie" in 2015 en 2016 acht miljard euro vrij om verschillende projecten te ondersteunen in de categorieën biomassa, geothermie, water, wind en zon. "Nederland ligt nu weer helemaal op schema om de klimaatdoelen van 2020 te halen."

Het bedrijf Vyncke merkt op dat het nog geen vijf procent van haar omzet in eigen land haalt. "Onze indruk is dat de subsidies bijna volledig geconsumeerd worden voor de productie van groene elektriciteit. Er is geen sterk plan in Vlaanderen die projecten rond groene warmte door biomassa ondersteunen." Het bedrijf tracht in haar projecten ook om niet afhankelijk te zijn van subsidies. Al spelen de lage gas- en olieprijzen in Europa grote investeringen wel parten om rendabel te zijn, geeft men toe.