België slechte leerling voor CO2-uitstoot in de EU

In België is vorig jaar 4,7 procent meer van het broeikasgas CO2 uitgestoten, afkomstig van verbranding van fossiele brandstoffen, dan in 2014. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Ons land behoort duidelijk bij de slechte leerlingen in de EU, maar met een gemiddelde stijging van de uitstoot met 0,7 procent doet heel de EU het niet goed.
© Dario Sabljak - www.belgaimage.be
Controle van warmteverlies met een infrarood camera.

Enkel in Hongarije, Portugal en Slovakije nam de uitstoot in 2015 nog meer toe dan in België. Het jaar voordien noteerde ons land nog een daling van 1 procent tegenover 2013. België is wel maar verantwoordelijk voor 2,5 procent van de totale CO2-uitstoot in de EU.

Acht van de 28 EU-lidstaten slaagden erin de CO2-uitstoot uit fossiele brandstoffen te doen dalen, met Malta (-26,9 procent) en Estland (-16 procent) als uitschieters.

Duitsland, met een aandeel van 23 procent de belangrijkste verantwoordelijke voor de Europese uitstoot, haalde een status quo. Voor Zweden waren nog geen cijfers beschikbaar.

"Energieverslindende woningen"

De duidelijke stijging van de CO2-uitstoot in België is volgens Jonathan Lambregs van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) vooral een gevolg van het "zeer energieverslindende gebouwenbestand" in ons land.

Een groot deel van de toename is namelijk toe te schrijven aan het grotere gasverbruik (+10 procent), dat een gevolg is van het koudere weer in 2015.

"In tegenstelling tot bij onze buurlanden, hebben wij bij kouder weer meteen een merkbare stijging van het gasverbruik, omdat de gebouwen hier veel minder energie-efficiënt zijn dan in de rest van West-Europa", zegt Lambregs. "De renovatie van gebouwen in ons land moet daarom sneller en ingrijpender plaatsvinden: meer isolatie, en meer hernieuwbare energie zoals zonnepanelen en warmtepompen."