Drie jaar na treinramp Wetteren blijft gerechtelijk onderzoek aanslepen

Drie jaar na de treinramp in de Oost-Vlaamse gemeente Wetteren is het gerechtelijk onderzoek, dat de omstandigheden van het treinongeval en het overlijden van een 64-jarige man in zijn woning in Wetteren nagaat, nog altijd niet afgerond. "Er wordt verwacht dat het onderzoek nu spoedig zijn eindfase nadert", meldt de afdeling Dendermonde van het Oost-Vlaamse parket, dat in 2014 al dezelfde boodschap liet horen.

Op 4 mei 2013 ontspoorden in Wetteren om 01.58 uur zeven wagons van een konvooi met 18 wagons. Drie wagons raakten doorboord en de giftige stof acrylnitril kwam vrij. Een 64-jarige buurtbewoner overleed in de namiddag nadat hij giftige dampen uit de riolering zou hebben ingeademd. Uiteindelijk werden bijna 2.000 mensen geëvacueerd en werden duizenden bloedstalen genomen van de getroffen inwoners van Wetteren.

Het parket meldde in september 2014 dat "het onderzoek stilaan zijn eindfase nadert" maar anderhalf jaar later sleept het onderzoek nog altijd aan. "Het gerechtelijk onderzoek naar de omstandigheden van het treinongeval van 4 mei 2013 is thans nog lopende, doch er wordt verwacht dat het onderzoek nu spoedig zijn eindfase nadert", meldt parketwoordvoerster Annelies Verstraete nu.

"In augustus 2014 heeft het medisch college zijn verslag afgewerkt en ingediend bij de onderzoeksrechter. Wat het verslag van het college van medisch deskundigen betreft, vroeg de onderzoeksrechter nog enkele bijkomende gegevens. Dit medisch luik is nu volledig. Ook het luik inzake de milieuaspecten is afgewerkt."

Het gerecht verwijst naar het bijkomend onderzoek gevraagd door de slachtoffers. "Een van de procespartijen maakte gebruik van haar recht om bijkomend onderzoek te vragen over de technische aspecten van het ongeval. Het gevraagde bijkomend onderzoek bevindt zich in een eindfase en eens dit bijkomend technisch verslag neergelegd zal zijn, zal het dossier worden afgesloten en zal de onderzoeksrechter het meedelen aan het parket, dat vervolgens standpunt zal innemen over eventueel te vervolgen partijen", meldt het parket. Het is onduidelijk wanneer de zaak voor de rechtbank gebracht kan worden.

Trein reed te snel

Het verslag van het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor van de FOD Mobiliteit, dat veel gedetailleerder is dan het juridische onderzoek, werd al in december 2014 afgewerkt.

Daaruit bleek onder meer dat het negeren van een sein dat een snelheidsbeperking oplegde tot de ontsporing had geleid. De treinbestuurder, die 84 kilometer per uur reed daar waar een beperking van 40 kilometer per uur gold, is intussen overleden aan omstandigheden los van het ongeval.

Vermassen: "Het onderzoek faalt"

Het lichaam van het dodelijke slachtoffer in Wetteren mag nog altijd niet gecremeerd worden, omdat het ter beschikking moet blijven van het gerecht.

Volgens advocaat van de burgerlijke partij Jef Vermassen faalt het onderzoek en is het al de derde onderzoeksrechter die het dossier beheert, na de pensionering van zijn voorgangers. Het parket geeft geen details over de vertragingen in het onderzoek.