Europese Commissie bezorgd over begrotingstekort

De Europese Commissie waarschuwt ons land voor het oplopende begrotingstekort. Volgens de lentevooruitzichten die de Commissie voor elk land van de EU opstelt, blijkt dat het tekort opnieuw in de buurt komt van de drempel van 3 procent en dat er te weinig structurele maatregelen worden getroffen. De oppositiepartijen SP.A, Groen en Vlaams Belang reageren scherp op wat ze "het falende regeringsbeleid" noemen.

Volgens de commissie bedraagt het tekort op de begroting dit jaar nog altijd 2,8 procent en niet 2,4 procent, zoals de regering had gezegd na de begrotingscontrole van enkele weken geleden.

De regering nam toen maatregelen om het tekort te doen dalen maar die zijn niet voldoende zegt de Commissie. Ze verwacht elk jaar een structurele verbetering van 0,6 procent, nu bedraagt die maar 0,25 procent.

In elk geval zeggen de Europese regels dat het begrotingstekort niet groter mag zijn dan 3 procent. Als we daar weer in de buurt komen, dreigt het strafbankje.

Groei

De Commissie heeft ook de groei van ons land naar beneden bijgesteld tot 1,2 procent, in plaats van 1.3 procent. Die verlaging zou onder meer te maken hebben met de aanslagen in Brussel.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) ziet ook positieve elementen in het rapport van de Commissie. "Deze regering neemt maatregelen die jobs creëren. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit het rapport van de Europese Commissie", zegt Van Overtveldt. "Om in 2018 een begroting in evenwicht te krijgen, zijn er uiteraard bijkomende inspanningen nodig."

Lucht

Maar de oppositiepartijen SP.A, Groen en Vlaams Belang delen zijn enthousiasme niet. "Deze regering faalt over de hele lijn. De begrotingscontrole van vorige maand was duidelijk een maat voor niets", klinkt het scherp.

"Men vraagt zware inspanningen van de bevolking, en het blijkt allemaal voor niets. De jobcreatie stokt, de koopkracht van de mensen daalt, en de begroting geraakt niet op orde", hekelt Groen-Kamerlid Kristof Calvo.

"De begrotingscontrole was duidelijk een maat voor niets", zegt ook SP.A-Kamerlid Karin Temmerman. "Het monitoringcomité zei dat er te veel lucht in de begroting zat en haalde die eruit, maar de regering heeft die lucht er gewoon weer ingepompt."

Vlaams Belang spreekt van een "etterende begroting" en "Zuid-Europese cijfers". "Michel doet het zelfs slechter dan Di Rupo", stelt Kamerfractieleidster Barbara Pas.

Groen en SP.A noemen het bovendien erg zorgwekkend dat België bij de laagste groeiers in Europa zit. "De aanslagen zouden een verzachtende omstandigheid kunnen zijn, ware het niet dat het om de structurele cijfers gaat en de economische omstandigheden van het moment dus zijn uitgefilterd", hekelt Temmerman. "De zaken waar deze regering voor staat - groei, koopkracht en een begrotingsevenwicht - maakt ze niet waar."

Meest gelezen