FANC: "Doel 1 en 2 zijn wel veilig bij aardbeving"

Het FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, zegt dat de kernreactoren Doel 1 en 2 wel veilig zijn. Eerder hadden Groen en Ecolo gezegd dat het Agentschap te lakse normen gebruikt voor het risico van aardbevingen in de buurt van de twee centrales. Maar het FANC ontkent dat en wijst erop dat beide centrales een paar jaar geleden onderworpen aan een stresstest.
AFP or licensors

"Uit de resultaten van die stresstest weten we dat Doel en 2 bestand zijn tegen het type aardbeving dat je realistisch gezien mag verwachten in die regio", zegt Nele Scheerlinck van de nucleaire waakhond FANC.

"Uiteraard zijn Doel 1 en 2 niet noodzakelijk bestand tegen alle mogelijke denkbare aardbevingen, zoals die zich voordoen in Japan of Spanje bijvoorbeeld", zegt Scheerlinck, "maar je moet bij de berekening van de risico's van een aardbeving dan ook rekening houden met een boel factoren. En wat dat betreft weten we dat Doel 1 en 2 zichzelf veilig kunnen uitschakelen bij de aardbevingen die je realistisch gezien daar mag verwachten."

"Te rooskleurig"

Volgens Kristof Calvo, fractieleider voor Groen in de Kamer, hangt het FANC een te rooskleurig beeld op over de veiligheid van Doel 1 en 2.

"Officieel zegt het FANC dat er geen enkel probleem is inzake aardbevingsrisico‘s, maar het is echter duidelijk dat die centrales niet voldoen aan de meest actuele normen", stelt Calvo (foto onder). "Bovendien blijkt uit interne documenten van de waakhond dat men de risico’s onderschat."

"Foute veronderstellingen"

In maart kwam aan het licht dat het FANC Electrabel -het huidige Engie- tot 2025 de tijd zou geven om de reactoren in Doel aan te passen aan de nieuwe Europese seismische normen. Het FANC ontkende dat echter tijdens een hoorzitting in de Kamer en zei dat de bepaalde verklaringen in een werkdocument uit hun context waren gehaald.

Volgens Groen en Ecolo echter is de datum van de aanpassingen niet het enige probleem. Uit een reeks vragen aan het FANC concluderen ze dat het agentschap zich baseert op foute veronderstellingen. Het FANC koppelt een aardbeving van 6,5 op de schaal van Richter, de krachtigste die in België kan voorkomen, aan een grondversnelling van 0,17g (1,67 meter per seconde²).

In deze situatie kunnen de reactoren nog op een veilige manier worden stilgelegd. Er bestaat echter geen rechtstreeks verband tussen de magnitude van een aardbeving en de snelheid van de grondversnelling, stelt Groen. In sommige modellen kan een aardbeving van 6,5 zelfs leiden tot een grondversnelling van 0,34 tot 1,24g.

"Geen verlenging mogelijk"

Volgens Calvo kan de beslissing over de verlenging van de levensduur dan ook niet worden genomen zonder dat het voorgaande wordt uitgeklaard. "Voor ons is dit een bijkomend element om de verlenging naar de prullenmand te verwijzen. Zonder paniek te willen zaaien: een aardbeving is de meest waarschijnlijke natuurramp in onze contreien."

Intussen heeft de Raad van State opnieuw een negatief advies uitgebracht over de verlenging van Doel 1 en 2. De overheidssteun voor de centrales heeft nog geen goedkeuring gekregen van de Europa. Dat wil zeggen dat de centrales momenteel illegaal opereren, zegt Calvo.