Turkse burgers weer stap dichter bij visumvrij reizen naar Europa

Turkije is nog niet met alles in orde, maar heeft volgens de Europese Commissie wel al genoeg vooruitgang geboekt om in aanmerking te komen voor visumliberalisering. Daarom zal de commissie de lidstaten en het Europees Parlement vragen om de afschaffing van de visumplicht voor Turkse burgers voor eind juni goed te keuren. Als dat gebeurt, zullen ook EU-burgers geen visum meer nodig hebben om naar Turkije te reizen.

Turkije heeft tot morgen de tijd om aan 72 voorwaarden te voldoen. Dat maakt deel uit van de migratieovereenkomst die Europa en Turkije gesloten hebben op 18 maart.

De commissie heeft de voorbije weken sterk benadrukt dat de voorwaarden niet zullen worden afgezwakt. De teller van bereikte voorwaarden staat momenteel op 64. Niet alle 72 voorwaarden of benchmarks werden dus behaald. De commissie legt wel de nadruk op de vooruitgang die de Turkse autoriteiten geboekt hebben. Net daarom laat ze toe het proces voort te zetten.

Het groene licht van de commissie is een belangrijke stap vooruit. De Turkse staat heeft nu nog een zestal weken om de laatste hindernissen weg te werken. De commissie legt de bal in het kamp van het Europees Parlement en de lidstaten, die het dossier de komende weken nog moeten goedkeuren.

Deal over vluchtelingen

De afschaffing van zo’n visumvereiste betekent dat Turkse burgers 90 dagen binnen een periode van 180 dagen zonder visum kunnen reizen in het Schengengebied. Ook EU-burgers zullen geen visum meer nodig hebben om naar Turkije te reizen.

In 2013 gingen de gesprekken over visumliberalisering voor Turkije al van start. Met de EU-Turkijedeal over de aanpak van de vluchtelingencrisis kwam deze dialoog in een stroomversnelling. De deal bepaalt dat alle vluchtelingen die op de Griekse eilanden aankomen, naar Turkije worden teruggestuurd. In ruil daarvoor werden een aantal afspraken gemaakt. Een van de afspraken is dat er tegen juni 2016 werk wordt gemaakt van visumvrij reizen naar Europa.

Meest gelezen