"Turken visumvrij naar Europa als laatste criteria worden vervuld"

De Europese Commissie vindt dat Turken vanaf eind juni visumvrij naar de Europese Unie mogen reizen, op voorwaarde dat Ankara de laatste vijf wettelijke criteria vervult. Het politiek zeer gevoelige dossier komt nu op de tafel van de lidstaten en het Europees Parlement terecht, die het voorstel van de Commissie nu nog moeten goedkeuren.

Het vooruitzicht dat Turken zonder visum naar Europa kunnen reizen, maakt deel uit van het Europees-Turks akkoord over de vluchtelingencrisis. De voorwaarde is wel dat Turkije aan alle 72 wettelijke criteria voldoet.

Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, maakte vanmiddag bekend dat Ankara nog vijf criteria moet vervullen. Daarom stelt hij aan de Raad en het Parlement voor om de visumvereisten af te schaffen als tegen eind juni ook die laatste stappen gezet zijn.

De vijf resterende criteria

  1.  Maatregelen nemen tegen corruptie
  2. Wetgeving over persoonlijke gegevensbescherming in overeenstemming met de Europese
  3. Een samenwerkingsovereenkomst sluiten met Europol
  4. Gerechtelijke samenwerking met alle EU-lidstaten aanbieden
  5. De antiterreurwetgeving in overeenstemming brengen met de Europese

Biometrisch paspoort

Timmermans stelde enerzijds de harde eis dat "geen enkele Turkse burger visumvrij Europa in zal komen zonder een biometrisch paspoort".

Anderzijds stelt de Commissie wel vast dat het praktisch niet haalbaar is om alle Turken een biometrisch paspoort te geven wanneer de visumvereisten over enkele weken zouden wegvallen. Daarom wordt met een tussenoplossing gewerkt.

Stroomversnelling

Als het voorstel van de Commissie wordt goedgekeurd zullen Turkse burgers 90 dagen binnen een periode van 180 dagen zonder visum kunnen reizen in het Schengengebied. Omgekeerd zullen EU-burgers ook geen visum meer nodig hebben om naar Turkije te reizen.

Over deze deal werd al sinds 2013 onderhandeld, maar door de vluchtelingendeal die onlangs werd gesloten, kwamen de onderhandelingen over de visa in een stroomversnelling.