Aanzienlijke hinder verwacht door werken op E411 richting Brussel

Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht tussen 9 en 24 mei grote hinder op de E411 in de richting van Brussel tussen de grens met Wallonië en de aansluiting met de Ring rond Brussel. Daar vinden tussen 20 uur en 5 uur 's ochtends grote asfalteringswerken plaats.

Tijdens deze werken zullen ook de op- en afrittencomplexen van Overijse Maleizen (nr. 3) en Overijse Jezus-Eik (nr. 2) verscheidene avonden en nachten worden afgesloten. Het verkeer zal dan worden omgeleid via het volgende op- en afrittencomplex.

Ook de tunnel voor het verkeer dat vanuit Brussel komt en in de richting van Namen rijdt zal een nacht lang afgesloten worden. Dat verkeer zal dan bovengronds omgeleid worden via Groenendaal.