Beweging.net wil duit in Arco-zakje doen

Beweging.net toont zich bereid om, samen met Belfius en de Belgische staat, bij te dragen aan een oplossing voor de Arco-coöperanten. Dat heeft Patrick Develtere, voorzitter van het voormalige ACW, gezegd.

“Bij de vorming van deze regering is beslist dat er sowieso een regeling moet komen voor de Arco-spaarders. En we hebben inderdaad altijd gezegd dat we constructief willen meewerken aan een oplossing”, dat zei Develtere in “De ochtend” op Radio 1 ter verduidelijking bij een interview dat hij in Het Nieuwsblad gaf aan de vooravond van Rerum Novarum.

Daarmee reageert de christelijke arbeidersbeweging voor het eerst op de vraag van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) om duidelijkheid te geven over een eventuele bijdrage aan een regeling voor de 800.000 gedupeerde Arco-coöperanten.

Hoeveel?

Hoeveel de arbeidersbeweging uiteindelijk zal meebetalen aan het debacle, wilde Develtere nog niet kwijt. “In het belang van het dossier is het best om daar discreet over te zijn en daar met de betrokken mensen over te onderhandelen”, zei Develtere. Hij waarschuwde meteen voor te grote verwachtingen. "Of daarvoor nog wel ruimte is na onze besparingen? Dat is een terechte opmerking. Maar ik ga daar voor de rest niet op ingaan", zei hij.

Volgens de voorzitter komt er wel stilaan schot in de zaak voor de Arco-gedupeerden. "De vereffening loopt, het Europees Hof zal zich daar heel binnenkort over uitspreken. We zijn blij dat er vooruitgang is, want de mensen leven al sinds 2008 in onduidelijkheid."

Arco, de financiële arm van de christelijke arbeidersbeweging, was samen met de Ethias en de Gemeentelijke Holding een van de belangrijkste aandeelhouders van Dexia. Toen die Belgische bank tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008 in zwaar weer kwam, liepen de Arco-coöperanten averij op: ze verloren hun geld. Zijn die coöperanten aandeelhouders of spaarders, dat is momenteel nog niet uitgeklaard. Als aandeelhouders hebben ze geen recht op wettelijke staatsgarantie, als spaarders wel. De juridische procedure over die vraag loopt nog.