De Kerpel: "Hoe hou je overeind dat je katholieke school bent?"

Geert De Kerpel, hoofdredacteur van het katholieke weekblad Tertio, vindt het vanzelfsprekend dat het Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich meer openstelt voor de islam en voor andere levensbeschouwingen, maar heeft ook nog veel vragen bij de praktische uitwerking van de nieuwe plannen. "Hoe hou je nog overeind dat je een katholieke school bent?", vraagt hij zich af.

"Het is vanzelfsprekend vanuit christelijk en gelovig standpunt dat je je openstelt voor andere religies", zegt De Kerpel. "Het is een knap initiatief en het is positief dat het Katholiek Onderwijs Vlaanderen problemen in de moslimgemeenschap van leerachterstand en te weinig doorstroming naar het hoger onderwijs mee wil remediëren."

Toch ziet De Kerpel op dit moment veel praktische uitdagingen. Voor hem is de kernvraag: Hoe houd je nog overeind dat je een katholieke school bent? Zijn er op termijn nog voldoende katholieke leerkrachten en directies om dit te dragen?

"Begin vorige week zei Lieven Boeve (directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen, nvdr) nog dat islamitische leerkrachten welkom zijn in basisscholen. Het probleem daarbij is dat zij geen godsdienst kunnen geven. Het opzet is wel altijd geweest dat een onderwijzer in het lager onderwijs alle vakken geeft. Het katholieke zit daar vervat in het hele traject. hoe kan een islamitische leerkracht dit doen? We delen uiteraard waarden, er zijn overeenkomsten tussen de godsdiensten, maar er zijn ook fundamentele verschillen. Dit is een enorme uitdaging, je moet minstens een kern overhouden die de katholieke overtuiging (uit)draagt."

"Katholieke hogescholen zullen in hun lerarenopleidingen vakken levensbeschouwing of islam aanbieden. Na het concept van de dialoogschool volgt het concept van de kleurenschool, waarin "het om het even is". De vraag is of het katholiek onderwijs ook in die richting zal evolueren en waarin je dan nog verschilt van het Gemeenschapsonderwijs?"

Meest gelezen