De Wever: "Katholiek onderwijs heft zichzelf de facto op"

Met dit onwaarschijnlijke voorstel heft het katholiek onderwijs zichzelf de facto op en vormt het zich om tot het actief pluralistisch onderwijs. Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever in een reactie op de plannen van het katholiek onderwijs om moslimleerlingen meer ruimte te geven. Ook Ann Brusseel, onderwijsspecialiste van Open VLD, reageert afwijzend.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat moslims en andersgelovigen een volwaardige plek geven op school. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws. Door een grote omwenteling komt er op scholen met zeer veel moslims meer plaats voor hoofddoeken en mogelijk speciale plekken om te bidden. "Het is een ambitieus project, maar uit onderzoek blijkt dat onze identiteit helemaal verwatert als we niets doen. Wij houden onze scholen een spiegel voor om een nieuwe stap te zetten", aldus directeur-generaal Lieven Boeve.

"Als men naast het traditionele katholieke geloof ook ruimte inlast voor de islam, dan moet men consequent zijn en ook de deur openzetten naar andere levensbeschouwingen", reageert Bart De Wever. "Waarom dan geen zedenleer? Of de leer van het vliegend spaghettimonster? Dan moet je de lijn doortrekken. En wat is dan nog het onderscheidende project van het katholiek onderwijs?"

Dat de Guimardstraat op een blauwe woensdagochtend met zo'n voorstel tot hervorming komt, is haast niet te vatten, vindt De Wever. "De dag voor Hemelvaart deelt het hoofd van het katholiek onderwijs doodleuk mee dat het een van de fundamenten van zijn project - en dus bij uitbreiding van de Vlaamse samenleving - onderuit slaat. De Guimardstraat is zich blijkbaar aan het specialiseren in zichzelf vernietigende hervormingen. Na de brede eerste graad en de domeinscholen, nu dit. De top van het katholiek onderwijs heeft voor zichzelf uitgemaakt dat een onderscheidend pedagogisch project voor hen niet meer hoeft."

"Secularisering maatschappij wordt tegengewerkt"

Ook Open VLD kan zich niet vinden in het voorstel van de Guimardstraat. "Men maakt handig gebruik van de moslimgemeenschap om de secularisering van de maatschappij tegen te gaan", vindt onderwijsspecialiste Ann Brusseel.

"Ik merk al enige weken zenuwachtigheid in katholieke kringen over het feit dat er bij de publieke opinie veel steun is voor de scheiding tussen kerk en staat in de grondwet", zegt ze. "Ik heb eerbied voor ieders geloof, maar godsdienst is niet de kerntaak van het onderwijs."

Wat Lieven Boeve wil invoeren, is ook geen echte dialoogschool, vindt Brusseel. "Het gemeenschapsonderwijs brengt leerlingen van verschillende religies samen en maakt werk van een echte dialoog tussen de levensbeschouwingen. Dat kan je niet doen in islamlessen na de schooluren." Ze ziet in het voorstel van Lieven Boeve vooral een strategie om meer leerlingen aan te trekken.

Vak burgerschap voor hechte samenleving

Caroline Gennez van de SP.A ziet meer heil in een vak burgerschap om leerlingen te leren omgaan met diversiteit. "De beste manier om onze kinderen voor te bereiden op de samenleving van morgen, is een gezamenlijk vak burgerschap op school", zegt Gennez.

"Zo kunnen alle kinderen, vanuit hun eigen identiteit, met elkaar in debat gaan en legt het onderwijs de basis voor de hechte samenleving van morgen. Kinderen moeten mét elkaar leren in plaats van over en naast elkaar. Breng jongeren samen om met elkaar in dialoog te gaan, in plaats van elk apart z’n eigen godsdienst te bestuderen.”

Dan maar een vak levensbeschouwing?

"Groen wil dat kinderen in al hun diversiteit samen op school en samen in de klas kunnen zijn. Op school is er geen plek voor hokjesdenken. De klas is de ideale plaats om samen het gesprek aan te gaan", vindt Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen).

Meuleman kijkt in de richting van het beleid. "Het is hoog tijd dat de Vlaamse regering en Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) een visie en een beleid ontwikkelen dat inspeelt op de diversiteit in het onderwijs. Een vak burgerschap en levensbeschouwing is volgens Groen de ideale hefboom om er in scholen mee vooruit te kunnen gaan. Vandaag moeten we mensen vooral samenbrengen. En dat betekent soms letterlijk, samen in de klas zetten."

Groen gaat voor iets meer nuance. "We hopen dat het volledige onderwijsveld in die richting gaat en actief vorm geeft aan pluralisme, en zich niet beperkt tot een wat verkrampte neutraliteit."

"Te gek voor woorden"

Dat Vlaams Belang tegen het voorstel van Boeve is, hoeft niet te verwonderen. "Te gek voor woorden", vindt Vlaams fractieleider Chris Janssens. "De plannen komen, gezien de snelle aangroei van het aandeel moslimleerlingen in ons onderwijs, de facto neer op een vrijwillige islamisering."

Minister van Onderwijs Hildre Crevits (CD&V) geeft deze middag toelichting tijdens het vragenuurtje in het Vlaams parlement.

Meest gelezen