Katholiek onderwijs creëert meer ruimte voor islam

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil moslims en andersgelovigen een volwaardige plek geven op school. Dat bevestigt directeur-generaal Lieve Boeve aan de krant De Morgen. Er komt ruimte voor religieuze symbolen zoals de hoofddoek en er komen mogelijk ook speciale plekken om te bidden.

In het model van de dialoogschool, ontwikkeld door Lieven Boeve en collega-theoloog Didier Pollefeyt, wordt de hand gereikt naar andere religies en levensbeschouwingen. "De tijd dat wij louter onderwijs voor én door katholieken aanboden, is voorgoed voorbij", zegt Lieven Boeve (foto in tekst) in de krant. "We willen dat scholen actief nadenken over hoe ze met pluraliteit aan de slag gaan", voegt Boeve eraan toe in "Hautekiet" op Radio 1. "Je kunt levensbeschouwing wegstoppen of bespreekbaar maken. Vanuit een dialoog kunnen we samen aan identiteit werken. Je kunt leren van de ander om zo ook over jezelf te leren. Dit is nadenken over hoe je met een veelheid aan levensbeschouwingen een samenleving kunt organiseren."

"Het is niet langer de bedoeling om moslims of andersgelovigen te bekeren tot het eigen grote gelijk", zegt Pollefeyt, vicerector onderwijs aan de KU Leuven. "Wij willen moslims, andersgelovigen en onszelf versterken. We gaan geen religies vermengen, maar in een dialoogschool is er naast een christelijke kapel ook plaats voor een gebedsruimte voor moslims en de hoofddoek. In het huidige vak godsdienst zit die diversiteit ook verwerkt. Moslims moeten erin tot hun recht komen, ook al wordt de christelijke traditie niet uit het oog verloren."

De voorbije weken raakte ook al bekend dat drie katholieke hogescholen in hun lerarenopleidingen vakken levensbeschouwing of islam gaan aanbieden. Katholiek Onderwijs Vlaanderen benadrukt wel dat er op de dialoogschool geen vak islamitische godsdienst komt. Wel is het de bedoeling om meer respect te tonen voor andere religies en plaats ervoor te maken op school.

Positionering ten opzichte van het GO!

Omdat niet iedereen in het katholiek onderwijs meegaat in de christelijke waarden, is ook het verschil tussen katholieke en niet-katholieke scholen een beetje verloren gegaan, zegt Didier Pollefeyt. "Nu gaan we dat weer benadrukken, juist door de verschillen te versterken."

Het lijkt er ook op dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich hiermee nog duidelijker wil positioneren ten opzichte van het GO! (gemeenschapsonderwijs). Het GO! handhaaft op zijn scholen een hoofddoekenverbod. De koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil dat hoofddoeken in de toekomst in veel meer scholen worden toegelaten, al kan het de directies daar niet toe verplichten.

"Er zullen 2.200 verschillende dialoogscholen ontstaan", zegt Lieven Boeve. "Scholen krijgen de kans om hier creatief mee om te gaan. Sommige zullen wat ontwijkend reageren, anderen zullen hier heel actief mee aan de slag gaan."