Loobuyck: "Strategisch spel om marktaandeel te versterken"

Patrick Loobuyck, moraalfilosoof en pleitbezorger van het vak LEF (levensbeschouwing, ethiek en filosofie), ziet in de voorstellen van Lieven Boeve om meer ruimte voor de islam te creëren in het Katholiek Onderwijs vooral een manier om het marktaandeel van het net te versterken. Voor hem is "burgerschapseducatie" belangrijker.

"Ik ben op zich zeker niet tegen het feit dat er in het katholiek onderwijs meer ruimte gecreëerd wordt voor de islam", zegt Loobuyck. "Ik vind het een positieve evolutie om aan een significante groep het signaal te geven dat ze welkom zijn en ik denk ook dat het een authentieke bekommernis is bij de top van het katholiek onderwijs."

"Maar waarschijnlijk is het ook een strategisch spel waarbij het katholiek onderwijs zijn marktaandeel wil versterken. De helft van de moslimleerlingen zit nu al in het katholiek onderwijs", vervolgt Loobuyck.

Loobuyck is zelf een grote pleitbezorger van de invoering van het vak LEF (levensbeschouwing, ethiek en filosofie), waarin religie en levensbeschouwing op neutrale wijze onderwezen moeten worden. "Het katholiek onderwijs werpt dit voorstel misschien op om dat vak tegen te houden. Zij zien LEF waarschijnlijk als een bedreiging voor het vak godsdienst."

Volgens Loobuyck is het ook afwachten hoe heet de soep gegeten zal worden. "Boeve pleit om hoofddoeken op meer scholen toe te laten. Maar de vraag is wat er op het terrein zal gebeuren. In veel scholen zijn er ook vestimentaire voorschriften die hoofddeksels verbieden."

Loobuyck denkt het katholiek onderwijs zich met deze voorstellen vooral wil profileren tegen de seculiere trend in de maatschappij. "Wat volgens mij belangrijker is, is het vak "burgerschapseducatie", daar zou ik meer op inzetten."