Meeste universiteiten hebben "stille ruimte" voor moslimstudenten

In Nederland wordt momenteel gedebatteerd over gebedsruimtes op universiteiten. "De wereld vandaag" op Radio 1 ging na hoe de situatie is op de Vlaamse universiteiten.
De universiteit van Antwerpen.

In Nederland woedt het debat volop. Een aantal lokalen op de universiteit van Amsterdam doet (meestal onofficieel) dienst als gebedsruimte voor (vooral) moslimstudenten of -personeel. Ook de Universiteit van Delft overweegt om zulke speciale ruimtes in te voeren. Tegenstanders vinden echter dat er op een universiteit geen plaats is voor religieuze uitingen. Hoe zit dat eigenlijk bij ons?

De Universiteit Hasselt biedt sinds vier jaar een stille ruimte aan waar mensen even tot bezinning kunnen komen. Men kan er bidden, maar ook aan yoga doen, of de krant of een boek lezen. Koen Santermans van de persdienst: "De stille plek heeft geen religieuze symbolen en aan de ingang hangt het reglement, dat duidelijk maakt dat iedereen er welkom is, los van afkomst of religie. Er mag niet worden gegeten of gesproken. Het moet letterlijk een stille ruimte zijn." De plek wordt volgens de universiteit vaak gebruikt.

Hetzelfde verhaal aan de Universiteit Antwerpen. De stadscampus huisvest al 10 jaar lang een stille ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Ook hier geen religieuze symbolen, enkel wat tafeltjes en meditatiebankjes. In de praktijk zijn het wel vooral moslims die er gebruik van maken, aldus de woordvoerder van de universiteit. "Als pluralistische instelling vinden we het belangrijk om dit aan te bieden", zegt hij.

Nog verder terug in de tijd gaat de stille ruimte van de Universiteit Gent. In de jaren 80 werd op vraag van de moslimgemeenschap een ruimte ingericht waar het vrijdaggebed kon plaatsvinden. Dat groeide uit tot een gemeenschappelijke ruimte die open staat voor iedereen. Een ander punt is een rustige plek waar studenten of personeel tussendoor kunnen bidden. Stephanie Lenoir (UGent): "Dat is nog niet op elke campus even goed uitgebouwd en we zijn nu de oefening aan het maken hoe we daaraan tegemoet kunnen komen. Ook hier geldt dat dit geen plek wordt om exclusief aan gebed te doen."

Bij het patrimonium van de KU Leuven horen natuurlijk heel wat kerken of kapellen waar (katholieke) studenten vandaag al terecht kunnen als ze daar nood aan hebben. De universiteit werkt wel aan de oprichting van een aantal stille ruimtes op faculteiten die daar interesse in hebben. Tegen begin volgend academiejaar zouden daar mensen van gelijk welke geloofsovertuiging terecht kunnen. De ruimtes worden neutraal ingericht maar elke religie zou wel één symbool mogen hebben, om het respect voor elkaar te bevorderen.

De VUB in Brussel is de enige die geen gebedsruimtes of stille plekken heeft, geen officiële noch officieuze. Een tijdje geleden heeft men onderzocht of er ook niet bepaalde ruimtes gebruikt worden als gebedsruimte maar dat onderzoek was negatief, zegt de persdienst. Het officieel standpunt van de VUB is dat er op een vrijzinnige niet opportuun is om gebedsruimtes op te richten.

Meest gelezen