N-VA volgt Francken niet over door de mens veroorzaakte klimaatopwarming

Wilfried Vandaele, de klimaatspecialist van de N-VA zegt dat de bijdrage van de mens aan de opwarming van de aarde niet ontkend kan worden. Hij gaat daarmee in tegen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, die eerder in een interview voorzichtige twijfels had geuit over de mens als oorzaak van de klimaatopwarming.
AP2007
Een ijsberg in het oosten van Groenland smelt.

In een interview met Knack had Francken de droogte in de Sahel als een van de oorzaken van de vluchtelingenstroom naar Europa genoemd. Hij zei dat je dat kon linken aan klimaatopwarming, maar "verwoestijning is een feit".

Ook de klimaatopwarming noemde hij een feit, maar over de oorzaken sprak hij zijn twijfels uit. "Klimaatopwarming is een feit, maar je kunt niet ontkennen dat er een debat bestaat over de oorzaken. De Republikeinse partij in Amerika, een van de belangrijkste partijen van de wereld, heeft daar uitgesproken ideeën over. Misschien is dat het nieuwe politiek correcte dogma, dat je klimaatopwarming door de mens niet in twijfel mag trekken. Kijk, ik heb geen zin in deze polemiek. Wat heeft dat met migratie te maken?" zo zei hij in Knack.

Francken is overigens wel een overtuigd voorstander van het terugdringen van de luchtverontreiniging, die vooral bij kinderen problemen met de luchtwegen veroorzaakt. Dat moet voor hem gebeuren door te werken aan duurzame energie.

"Bijdrage mens niet ontkennen"

De milieu- en klimaatspecialist van N-VA, Wilfried Vandaele, die in de klimaatcommissie van het Vlaams parlement zit, nuanceert die uitspraak, wanneer hem gevraagd wordt naar het officiële partijstandpunt.

"Wie het dossier volgt en de deskundigen hoort, zoals dezer dagen gebeurt in de Bijzondere Commissie Klimaat van het Vlaams Parlement, kan de bijdrage van de mens aan de uitstoot van broeikasgassen, en bijgevolg de opwarming van de aarde, niet ontkennen", zo zei hij aan Knack. "Als Francken de menselijke bijdrage als oorzaak van de klimaatopwarming in twijfel trekt, vertolkt hij dus louter zijn persoonlijke bedenkingen."

Ook het officiële klimaatbeleid van N-VA steunt de uitbouw van een Vlaams klimaatplan dat de uitstoot van broeikasgassen flink moet terugdringen. De partij ziet vooral heil in een goede isolatie in nieuwbouw en isolatie en ook inzake mobiliteit kan er nog een belangrijke bijdrage geleverd worden om de CO2-uitstoot te laten dalen.

Meest gelezen