Proces tegen Keyware pas op 3 november opnieuw behandeld

Het proces tegen het bedrijf Keyware Smart Card Division zal pas op 3 november voortgezet worden. Dat heeft de Brusselse correctionele rechtbank vandaag beslist. Het parket Halle-Vilvoorde had een boete van 1.440.000 euro gevraagd tegen Keyware omdat het bedrijf zich schuldig zou hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte, oplichting en inbreuken. De rechtbank vraagt nu een bijkomend onderzoek.

Dat bijkomend onderzoek is uitgevoerd, maar op vraag van de partijen is nu een conclusiekalender vastgelegd. Tientallen klanten van het bedrijf hadden een klacht ingediend bij zowel het gerecht als de Economische Inspectie, omdat ze zich bedot voelden door de sluwe verkooptechnieken van het bedrijf. Verkopers van Keyware zouden geprobeerd hebben de slachtoffers een nieuw contract aan te smeren.

Vertegenwoordigers gingen altijd volgens dezelfde manier te werk: ze kwamen langs bij winkels of vrije beroepen, vaak op drukke momenten, en deden zich voor als leverancier waarmee het slachtoffer een contract had. Ze deden alsof ze een kleine update kwamen uitvoeren en brachten het slachtoffer er op die manier toe een document te ondertekenen, dat in werkelijkheid een volledig nieuw contract met Keyware was. Ook waren er klachten over dubbele facturen en een gebrekkige dienstverlening.

Enkele ex-werknemers van Keyware bevestigden de verhalen, terwijl de directie van het bedrijf onschuldig pleitte. De rechtbank stelde evenwel vast dat er geen onderzoek gedaan was naar de structuur, organisatie en verkoopstrategieën van het bedrijf. Ook waren er nauwelijks medewerkers van Keyware ondervraagd. Die onderzoeken zijn intussen uitgevoerd en de partijen gaan nu conclusies uitwisselen. Op 3 november zal de zaak dus opnieuw worden behandeld.