Rerum Novarum: sterk pleidooi voor belasting op vermogens

In de toespraken aan de vooravond van Rerum Novarum, heeft de christelijke arbeidersbeweging meer dan ooit gepleit voor een belasting op vermogen. ACV-voorzitter Marc Leemans waarschuwde ook voor nieuwe bezuinigingen.
ACV-voorzitter Leemans in Gent.

Beweging.net vraagt naar aanleiding van Rerum Novarum een "eerlijke bijdrage van iedereen, van Panama tot De Panne", zo zei voorzitter Patrick Develtere. Volgens hem worden alle groepen in de samenleving momenteel geviseerd, behalve de vermogenden.

"Vandaag lijken alle groepen in de samenleving geviseerd, met een beurtrol. De ene groep al wat meer dan de andere. Er is maar één groep die de dans ontspringt - en dat zijn de vermogenden", zo zei hij in Kortenberg.

De lasten op inkomen zijn hoog en die op vermogen laag, hekelde de voorzitter van het vroegere ACW. Hij ziet geen redenen om een euro verdiend uit verhuur of vermogen minder te belasten dan een euro loon.

Develtere vreest bovendien nieuwe ingrijpende regeringsmaatregelen en hij wees elke polarisering af. "Dat helpt niets vooruit, integendeel. Maar polarisering is handig, verdeel en heers."

Anti-fraudeplan?

Marc Leemans, de voorzitter van de christelijke vakbond ACV, herhaalde in zijn toespraak in Gent de eis van een belasting op grote vermogens en financiële transacties, en een geloofwaardige strijd tegen de fiscale fraude.

"Waar blijft in hemelsnaam dat anti-fraudeplan uit het regeerakkoord? Het moest amper 150 miljoen opbrengen, maar zelfs dat maakt (minister van Financiën) Van Overtveldt niet klaar."

"De mensen zijn vandaag bijzonder kwaad wegens een dubbele ontgoocheling: eerst het aantreden van rechtse federale en Vlaamse regeringen en vervolgens omdat het weinige goede dat in de regeerverklaringen te lezen viel, keer op keer werd vermalen en vermorzeld", zo zei hij, waarna hij uitgebreid de regering en de werkgevers op de korrel nam.

Hij verwees in dat verband naar de uitspraken van UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. "Het democratisch recht op actievoeren heet sinds gisteren een daad van terrorisme... Hoe laag kan je vallen?", zo zei hij.

De regering kreeg het verwijt dat de taxshift "een joekel van een taksmisser" is geworden en dat ze het sociaal overleg telkens weer omvormt "tot een slag in het gelaat". "Elk unaniem akkoord onder sociale partners onderging de sjoemelsoftware van de regering-Michel", zo zei hij. "Vanaf juni wordt toch weer gezwaaid met sancties voor zieken en invaliden. Diametraal tegen het akkoord van de sociale partners in", zo gaf Leemans als voorbeeld.

In Gent werd CD&V-minister van Werk en Economie Kris Peeters overigens uitgejouwd voor zijn versoepeling van de 38-urige werkweek.

Kinderbijslag

Ook Vlaams minister Hilde Crevits pleitte in haar toespraak in Torhout voor een belastingbijdrage van de vermogens. 

Ze pleitte voor rechtvaardigheid, en riep de sterksten in de samenleving op om de zwaarste lasten te dragen. "Alle schouders moeten bijdragen, dat betekent ook via winsten uit vermogens, zeker", zo zei ze.

Crevits beloofde ook dat de nieuwe Vlaamse kinderbijslag de arme gezinnen zal helpen."Het is een hervorming die gebeurt om jonge gezinnen te versterken", zo zei ze, "maar ook om tegelijk die kinderbijslag te gebruiken als een wapen om armoede te verkleinen. Dat is het enige waarmee we kunnen akkoord gaan."