Verzending vereenvoudigde belastingaangiften vanaf 9 mei

De federale overheidsdienst Financiën verstuurt van 9 tot 20 mei 2,2 miljoen voorstellen van vereenvoudigde aangifte. Dat zijn er 70.000 meer dan vorig jaar. Gepensioneerden, mensen met een uitkering of een zeer laag inkomen krijgen zo'n vereenvoudigd voorstel.

De 2,2 miljoen personen die een voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte krijgen, moeten enkel nakijken of de vooraf ingevulde gegevens juist en volledig zijn. Enkel wanneer dat niet het geval is, moeten ze dit aan de FOD Financiën melden met een papieren antwoordformulier of via Tax-on-web, ten laatste op 30 juni. Als de gegevens wel correct ingevuld zijn, hoeft de burger niets te doen.

Vorig jaar liet 96 procent van de belastingplichtigen hun voorstel van vereenvoudigde aangifte ongewijzigd. Dit jaar werd de leesbaarheid van het document verbeterd, door de lay-out, de kleur en het taalgebruik aan te passen. Wie dit jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgt, kan via het fiscale portaal myminfin.be kiezen om het voorstel volgend jaar elektronisch te ontvangen.

De vereenvoudigde aangiften en de aangiften via Tax-on-web zijn samen goed voor 84 procent van alle belastingaangiften.