"Ontmoetingen met Spilliaert" voorgesteld

In het kersverse Spilliaert Huis in Oostende is de tentoonstelling "Ontmoetingen met Spilliaert" voorgesteld. De expositie werd samengesteld door Anne Adriaens-Pannier en wil een zo breed mogelijk publiek aanspreken.

Het onderzoek naar Léon Spilliaert speelde zich vooral af in de academische kringen van musea en universiteiten. De sociologische en relationele invalshoek met de stad Oostende en haar bewoners kwam veel minder aan bod. Daar willen initiatiefnemers Mark Vanmoerkerke, Dorian van der Brempt en Anne Adriaens-Pannier met het Spilliaert Huis verandering in brengen. De missie is dan ook om een breder publiek met het oeuvre van Spilliaert kennis te laten maken. Zo zal er ook een bibliotheek aanwezig zijn en zullen er discussiefora georganiseerd worden.

Tweemaal per jaar wil het Spilliaert Huis uitpakken met een nieuwe tentoonstelling. Zaterdag opent alvast "Ontmoetingen met Spilliaert". Anne Adriaens-Pannier maakte een selectie van meesterwerken uit verschillende Belgische privéverzamelingen. Het is de bedoeling dat de tentoonstelling voor de bezoeker een persoonlijke ontmoeting betekent met Spilliaert en zijn oeuvre.

Naar aanleiding van de tentoonstelling werd ook een nieuwe publicatie van Adriaens-Pannier over de Oostendse kunstenaar voorgesteld. Het eerste deel van het boek vormt een literair portret van Spilliaert, geschreven door hemzelf en door dierbaren. Het tweede luik omvat kunstkritische bijdragen die doorheen zijn loopbaan zijn verschenen.