Staking in gevangenis leidt tot spanning in Doornik

In de gevangenis van Doornik hebben verschillende gedetineerden hun matras in brand gestoken uit protest tegen de staking van de cipiers. Ook in Jamioulx hebben gevangenen allerlei voorwerpen in brand gestoken. In de gevangenissen in Wallonië en Brussel wordt al tien dagen lang gestaakt tegen besparingsmaatregelen.

In de gevangenissen waar actie wordt gevoerd, hebben agenten van de lokale politie de plaats van de cipiers ingenomen. De actie tegen de besparingen en het personeelstekort sleept nu al tien dagen aan en leidt tot ongenoegen bij de gedetineerden omdat die nu meer tijd in hun cel moeten doorbrengen en ook geen bezoek kunnen krijgen.

"Ik doe alles om die overbevolking terug te dringen. De vakbonden weten dat ook, maar dat vraagt allemaal een klein beetje tijd", zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). "Ik betreur deze actie, maar ik begrijp dat de mensen ongerust zijn. Het is zeker niet de bedoeling om op dit ogenblik gelijk wat te bruuskeren. We moeten dat van maand tot maand bekijken." Geens vraagt wat geduld voor het sociaal overleg.

Vanmiddag wordt op veel plaatsen gestemd over de recentste voorstellen. Geens hoopt dat de staking in een aantal gevangenissen wordt opgeheven.